vice ordförande i riksdagens trafikutskott

Utskott vill satsa på de stora trafikstråken

Det framkom när moderaterna i riksdagens trafikutskott på måndagen träffade ledningen för kommunförbundet Skåne på Grand hotell i Lund.
– Sedan tillkommer framtida satsningar som Simrishamnsbanan och mindre åtgärder som mötesspår, sade Christer Akej (M), suppleant i utskottet.
Eftersom han själv är skåning är han insatt i regionens infrastrukturbehov.

Vice ordförande Jan-Evert Rådhström (M) betonade att alla projekt måste vara fullt finansierade för att vara värda någonting.
I dag finns det mer pengar än någonsin – 522 miljarder kronor ska pytsas ut nationellt under den kommande tioårsperioden, fortsatte han.
– För oss är Skåne ett strategiskt viktigt område som har varit lite eftersatt genom historien. Det finns flera projekt att arbeta med som är viktiga för den nationella transportplanen, sade Jan-Evert Rådhström.

Vad gäller störningar från tågtrafiken, främst godstågen, genom tättbefolkade områden som Malmö, Lund, Lomma, Furulund och Kävlinge, har trafikutskottet mindre förståelse.
– Det är intressant att samhället förlorar så mycket tid och pengar när det finns olika viljor vilket leder till överklaganden. Enligt en beräkning kostar det 800 miljoner. Vi har därför lyckats få fram en effektivare planprocess som sparar 1,5 år i planeringsskedet, sade Jan-Evert Rådhström.

När det gäller satsningar på motorvägarna i Sydvästskåne, E6:an och E 22:an, ligger trafikutskottet lågt.
Lotta Finstorp menar till exempel att det kan vara klokare att förbättra standarden på riksvägar, som alternativa lastbilsleder, istället för att bredda E6:an. Jan-Evert Rådhström tänker på samma sätt.
– Det är lätt att tänka att vi löser problemen genom att bygga ut motorvägarna, men det ska alltid vara sista utvägen. Det tycker jag är ett sunt sätt att resonera, sade han.


Utskottet förordar istället att stora resurser läggs på att få människor att åka mer kollektivt. På så sätt frigörs kapacitet i vägnätet.
Kommunförbundet lyfte fram att den nya förbindelsen över Fehmarn Bält kan stå klar så tidigt som 2018 och att detta kräver anpassningar från svenskt håll.

Det eftersatta underhållet på järnvägsnätet togs också upp på mötet. Frågan är högprioriterad, menar Jan-Evert Rådhström.
Vi lägger nio miljarder i reda pengar per år på detta problem. De senaste åren har vi gjort många panikåtgärder. Vi vill börja göra även förebyggande insatser, sade han.

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×