Eslöv anställer tre nya barnutredare

Eslöv

Tidningen berättade i går om Inspektionen för vård och omsorgs, IVO:s, krav på skärpning när det gäller hur Eslövs kommun arbetar med barnavårdsanmälningar och barnutredningar.
Inspektionen kritiserade bland annat att det tar för lång tid innan barnens vårdnadshavare informeras om att socialtjänsten har påbörjat en utredning.
Kritik riktades också mot att handläggarna inte före slutligt beslut meddelar barnens vårdnadshavare, så att de kan säga vad de tycker, när någon annan i barnets krets lämnar nya uppgifter om dem.
Jörgen Larsson säger att man redan i december antog en ny delegationsordning som ger ökade befogenheter till socialsekreterarna som jobbar med barnutredningar.
Avsikten är att processerna ska skyndas på och att man därmed ska hinna med allt.
Jörgen Larsson hittar mycket av förklaringen till kritiken i fjolårets kraftiga ärendeökning för utredningsenheten, som ansvarar för att utreda och besluta om insatser för familjer med barn i åldrarna noll till 18 år
Vid årsskiftet hade antalet rapporter dit ökat med 32 procent från föregående år – som även det var en ökning från i förrfjol.
I den här statistiken ingår allt som kan tolkas som en signal om att något barn har problem, antingen med sig själva eller i hemmet – som anmälningar från förskola eller skola eller någon annan myndighet eller pågående rättsfall där barn är inblandade eller att någon anhörig, granne eller släkting hört av sig och uttryckt oro.
Problemen med barnutredningarna uppmärksammades redan 2011 då Eslövs barn- och familjenämnd kritiserades av Socialstyrelsen för att inte ha utfört ett stort antal barnutredningar i tid.
Efter det byttes dåvarande chefen ut och Jörgen Larsson tillträdde som avdelningschef.
Ska det behövs myndighetskritik för att Eslöv ska sköta det här?
– Vi håller på att anpassa organisationen, och tar till oss IVO:s synpunkter för att kunna utveckla verksamheten, säger Jörgen Larsson.
2011 fanns fem utredare anställda, i dag finns åtta. När de tre nya finns på plats, intervjuer med kandidater håller på att genomföras, blir man alltså mer än dubbelt så många som för fyra år sedan.
Jörgen Larsson vill också poängtera att föräldrar alltid informeras direkt när en förhandsbedömning görs av en anmälan eller ansökan som gäller deras barn, såvida det inte handlar om misstänkta övergrepp eller misshandel av dem själva.
Det som fallerat är när man beslutat att påbörja en utredning. Där har det tagit för lång tid innan vårdnadshavarna fått besked.

Dagens fråga

Görs det för lite åt mobbning och kränkningar i skolan?

Loading ... Loading ...
×