Landshövdingen Margareta Pålsson visades runt i företagets lokaler av vd:n Jan-Anders Jönsson.Foto: Toomas Laagus

Hövding fick tekniklektion

En rejäl genomgång av vad Informationsbyggarna jobbar med väntade landshövdingen under besöket.
Företaget är en del av en koncern som ägaren Jan- Anders Jönsson startade redan för 23 år sedan och som bland annat arbetar med miljöberäkningar i bygg- och fastighetsbranschen.

Besöket var starten på Margareta Pålssons besök på 33 företag i Skånes alla kommuner och som har någon form av miljöinriktning. Miljön är en viktig uppgift för länsstyrelsen och Margareta Pålsson påpekade att miljöavdelningen är myndighetens största avdelning.
– Jag vill gärna uppmärksamma företag som bidrar till en positiv miljöutveckling. Ett växande miljöengagemang är positivt för våra skånska miljömål.

Informationsbyggarna är ett konsultföretag med totalt sju anställda, med kontor både i Höör och i Jönköping.
Huvudsakligen arbetar man med att ta fram och bearbeta information kring bygg- och fastighetsprojekt.
Inom koncernen har man även tagit fram en egen applikation, Anavitor, ett verktyg för att undersöka ett byggprojekts klimat- och miljöpåverkan i en livscykelanalys.
Bland kunderna återfinns flera av landets största byggföretag, men även statliga Fortifikationsverket
En av de stora utmaningar som väntar inom byggsektorn är upprustningen av landets miljonprogramsområden, framhöll Jan-Anders Jönsson under sin genomgång.

Där kan företaget bidra med att räkna ut hur man ska hantera avfalls- och rivningsplaner i samband med översynen.
– Om man vill sätta miljön i fokus måste man ha rationella verktyg för att kunna fatta rätt beslut.
Landshövdingen Margareta Pålsson erkände att genomgången av företagets verksamhet bitvis var teknisk svårgenomtränglig.
– Men grundanslaget uppfattar jag som ett sätt att bygga och renovera på ett sätt som är miljömässigt och det gagnar oss alla.
Hon berättade att en av anledningarna till företagsbesöken är hennes eget miljöengagemang, som tar sig flera uttryck. Bland annat när det gäller synen på avfall.
– Jag slänger aldrig någon mat. Det är något jag lärt mig sedan födseln.

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×