Hot efter kommunalt halalkött

– Det har hänt att föräldrar varit hotfulla på våra anställdas arbetsplatser långt ut i organisationen. Man har velat diskutera den halalmärkta kycklingen och de anställda har upplevt situationerna som obehagliga, berättar Lucas Jönsson, servicechef i Svedala kommun.
– Vår uppfattning är att det bland annat är föräldrar som har barn i våra skolor som agerat så här.  
För ett par veckor sedan valde Svedala kommun att polisanmäla ett mejl som skickats till en chef.
– Man hade gått över gränsen och då kände vi oss tvungna att gå till polisen. Vi har skrivit brev till föräldrar och berättat hur vår ståndpunkt är i debatten.
– Jag tycker att det hela verkar ha lagt sig något nu. Jag vill också nämna att våra politiker fått många positiva mejl om hur vi hanterar situationen, fortsätter Lucas Jönsson.
Svedala kommun avvaktar nu Skolinspektionens tillsyn som ska göras med anledning av den anmälan som gjorts.
– Skulle det visa sig att vi gjort en felbedömning kommer vi att ändra oss. Om Skolinspektionen tycker att halalmärkt kyckling är en religiös fråga kommer vi att rätta oss efter det.Kommunalrådet Linda Allansson Wester (M) har inte fått några hotfulla mejl utan bekräftar att de varit riktade till tjänstemän.
– Det här aktuella mejlet stod för yttringar som vi inte alls vill kännas vid och den typen av mejl kan vi inte acceptera. Det befann sig långt från den sakliga debatten, kommenterar Linda Allansson Wester.
Hon ser också fram emot Skolinspektionens granskning.
– Vi har ingen annan ambition än att följa gällande lagstiftning, avslutar hon.
Under hösten har debatten om den halalslaktade kycklingen som serveras ett par gånger per termin debatterats flitigt. Några föräldrar som inte vill att deras barn ska behöva äta den här kycklingen har samlat flera tusen namn i en facebookgrupp. Svedala kommun har ett avtal med Kronfågel.

Detta medför att man då och då serverar halalslaktad kyckling från det danska företaget Danpo. Vissa föräldrar vill ha bort kycklingen helt och hållet. Andra vill ha ett alternativ med icke halalslaktad kyckling. En grupp har också föreslagit att enbart svenskt kött ska serveras på skolor och äldreboenden. Halalmärkt kyckling innebär att produktionsbandet vänds mot Mecka vid tillverkningen. En muslim läser en bön. Tillverkningen följer de danska djurskyddsreglerna.

Dagens fråga

Åt du våfflor på våffeldagen?

Loading ... Loading ...
×