”Fortfarande brister
i Malmös skolor”

Det säger nu Skolinspektionen i ett uppföljningsbeslut efter verkets massiva kritik i slutet av 2011 mot hur skolor och förskolor fungerar i Malmö.

Inspektionen konstaterar att kommunen genomfört omfattande insatser sedan dess, och pekar på beslutet att införa tre centrala nämnder och förvaltningar för att få en bättre styrning av skolverksamheten.
Men det behövs fortfarande förbättringar. Skolinspektionen tycker inte att eleverna ännu får en likvärdig utbildning i Malmö oavsett vilken skola de går på.  Och det är fortfarande en alldeles för hög andel elever som lämnar grundskolan i Malmö utan att ha behörighet till högre studier även om resultaten förbättrats något, med två procentenheter.

”Samtidigt är skillnaderna fortsatt uppseendeväckande stora. I skolorna i de tidigare stadsdelarna Limhamn-Bunkeflo och Husie når i stort sett alla elever målen medan det bara är en fjärdedel eller upp till hälften av eleverna i de dåvarande stadsdelarna Rosengård, Fosie och Södra Innerstaden som når samma resultat”, skriver Skolinspektuionens handläggare.

När det gäller förskola och fritidshem tycker Skolinspektionen att det fortfarande finns för stora kvalitetsskillnader och att kommunen inte alltid ger det särskilda stöd som barn har rätt till enligt skollagen.
Kommunens grundskoledirektör Anders Malmquist säger på förvaltningens hemsida att ”vi ser Skolinspektionens uppföljningsbeslut som en viktig länk i vårt förbättringsarbete. Vi lägger därför stor vikt vid att analysera resultatet och kraftsamla för att hitta bra lösningar för eleverna”.
Kommunen ska senast i maj nästa år redovisa vad man har gjort/tänker göras för att förbättra sina elever och förskolebarns möjligheter.

Dagens fråga

Följer du SM-slutspelet i ishockey?

Loading ... Loading ...
×