Arkivfoto: Scanpix

Polisen försvarar register över romer

– Det är en kartläggning av kriminalitet, säger chefsjuristen Monica Nebelius till TT.
Efter avslöjandena om att polisen i Skåne registrerar romer har Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) inlett en granskning.
På onsdagen kom polisens svar.
Skånepolisen hävdar, precis som tidigare, att registret inte är grundat på släktskap eller etnicitet. Att många av de registrerade är släkt förklarar polisen med att släktuppgifter behövs när man ska använda sig av folkbokföringsregistret.
En särskild del av polisens svar till SIN ägnas de många registrerade barnen, drygt 1 000 barn under 15 år.
Att de funnits med har inte betytt att poliser bedömt att de begått brott eller förväntats begå brott. Men barn kan användas som redskap för andras kriminalitet, till exempel bära narkotika, skriver Skånepolisen, som också pekar på att barns identitet ibland behövts för att klarlägga vissa vuxna personers identitet.
I yttrandet försvarar polisen omfattningen av registret med att det är en kartläggning av kriminalitet.Polisen har kritiserats för att det inte har framgått vilka i registren som inte är misstänkta för brott.
– Det är ett förbiseende och det är ett fel, säger Monica Nebelius.
Registerkontroller har genomförts på 1 200 personer av drygt 3 400 som var kvar efter att barn under 15 år och avlidna sållats bort som undersökts mot misstanke- och belastningsregistret.
Drygt hälften av de 1 200 förekommer antingen i misstanke- eller belastningsregistret eller i båda.
– Vi undersökte den gruppen som enligt erfarenhet är minst kriminellt aktiv. Så vi har alltså inte slumpmässigt valt personer mellan de som är 15 och 30 år utan valt ut de äldsta åldersgrupperna, säger Monica Nebelius.
Däremot går det inte att säga hur många som fanns i misstanke- respektive belastningsregistret. Det går inte heller att säga hur länge sedan det var som de förekom där.
Monica Nebelius poängterar att det inte bara är romer som ingår i polisens uppgiftssamling. Hur många romer som är med går inte att säga.
– Det är inte sökbart på begreppet rom, säger hon.

Dagens fråga

Åt du våfflor på våffeldagen?

Loading ... Loading ...
×