15 socialsekreterare lämnade område öst

Förändringen har skett sedan juli när Malmös tio stadsdelar slogs samman till fem olika områden. Enligt facket har många av de anställda upplevt en ökad oro och press efter att Rosengård och Husie slogs samman.

Även i andra områden i Malmö har flera socialsekreterare sagt upp sig eller bytt enhet den senaste tiden.
– Sammanslagningen har inneburit flera förändringar och en hel del påfrestningar, säger Emelie Johansson, ordförande i Akademikerförbundet SSR område öster.
– Många här har tvingats flytta till andra lokaler. Och det har inte varit helt enkelt att slå samman två områden.

Det handlar också om olika sätt att arbeta och skilda rutiner.
– Dessutom är ju Rosengård ett betydligt större område. Bara inom enheten för ekonomiskt bistånd fanns ett 30-tal socialsekreterare mot enbart fyra – fem i Husie.

Enligt Emelie Johansson var ett stort problem att beslutet kring omorganisationen skedde mycket snabbt. Och att det inte fanns tid att planera för en bättre och enklare övergång.
– Jag vet inte exakt hur många som slutat för att de känt att de inte orkat med jobbet längre. I en del fall handlar det mer om anställda som vill gå vidare och göra något nytt. Men det finns också en del som sagt upp sig utan att ha något annat jobb.
– Det har inte skett några protestaktioner eller uppsägningar på en och samma dag. Istället har vi märkt av ett missnöje. Och ungefär 15 socialsekreterare i område öster har antingen slutat eller flyttat till andra enheter.
Emelie Johansson tror att det i några fall också hänger samman med en pressad situation sedan tidigare.

En undersökning som Akademikerförbundet SSR presenterade för en tid sedan visade att många socialsekreterare i Malmö kände sig hårt pressade redan innan sammanslagningen. Enligt granskningen hade tre av fyra anställda allvarligt övervägt att byta jobb. Den riksomfattande utredningen visade också att situationen var allra värst i Malmö. Och över 80 procent upplevde sömnsvårigheter på grund av arbetsrelaterad oro.

Ordföranden tror att omändringen den 1 juli var droppen för en del av dem som nu slutat eller flyttat.
– I Malmö finns flera mycket tunga områden. Det finns en väldigt hög arbetsbelastning och mycket stress. Men jämfört med på flera andra håll i landet är ändå våra löner betydligt lägre.
– Vi har en dialog med arbetsgivaren kring arbetsmiljöproblemen och vad som finns att göra. Och även facket centralt arbetar med olika åtgärder, säger Emelie Johansson.

Dagens fråga

Följer du SM-slutspelet i ishockey?

Loading ... Loading ...
×