Skånska Dagbladet utser publisher

– Tidningsbranschen genomgår en omfattande strukturförändring som kräver fortlöpande besparingar. Skånska Dagbladets styrelse har därför beslutat att rationalisera ledningsorganisationen och sammanföra befattningarna som chefredaktör och verkställande direktör till en publisher-funktion, säger styrelseordföranden Håkan Mattsson i ett pressmeddelande på onsdagen.
Tidningens nuvarande chefredaktör Lars J Eriksson har blivit utsedd till publisher.  I samband med den förändringen slutar Joakim Radermacher som verkställande direktör.
Håkan Mattsson riktar i en kommentar ett tack till Joakim Radermacher för hans insatser för företaget.
 – Han har under sin tid varit pådrivande i bolagets förändringsarbete, vilket bland annat inneburit att tidningen Norra Skåne som ingår i tidningskoncernen fått en mer självständig ställning och ett tydligare kommersiellt fokus på sin lokala läsar- och annonsmarknad. Under hans tid vid företaget har också flera steg tagits för att modernisera bolaget, som införande av ett nytt upplagesystem, säger Håkan Mattsson.

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×