Fågelfotografen Riccard Axtelius från Ystad är kritisk mot förslaget att minska antalet kungsörnar. Foto: Toomas Laagus
Under några dagar samlar Riccard Axtelius in namnunderskrifter i Ystad till protestlistorna.
Kungsörnen är en mäktig fågel

Strider för jätteörn

I en nytt förslag från regeringen och miljöministern Lena Ek föreslås att antalet häckande kungsörnar i Sverige bör vara 150 par.Idag finns omkring 600 häckande kungsörnar. Förslaget skulle innebära en kraftig minskning av stammen.
– Jag tycker det är ett brutalt förslag. säger Riccard Axtelius från Ystad.
Liksom många andra har han reagerat på förslaget. På nätet har det startats en namninsamling, där flera tusen personer protesterar mot regeringens proposition.

Riccard Axtelius är en hängiven ornitolog och är även fågelfotograf. Han är bekymrad över förslaget.
– Trycket mot kungsörnarna är redan tillräcklig stort. Minskar man beståndet så här mycket är risken att kungsörnen försvinner helt.
För att bidra till protesterna har Riccard Axtelius bestämt sig för att dra igång en egen namninsamling i Ystad. Under några dagar kommer han att går runt i centrum och samla in namnunderskrifter från folk som också vill protestera. Förslaget om ett nytt mått för kungsörnar finns i propositionen om en hållbar rovdjurspolitik.
I förslaget diskuteras kostnaderna för rovdjursattacker. Riccard Axtelius är övertygad om att förslaget om att minska antalet kungsörnar grundar sig i ekonomiska skäl.
– Jag tror att man vill minska kostnaderna för ersättningar vid rovdjursattacker.

Men Riccard Axtelius är tveksam till att kungsörnen skulle utgöra ett så stort problem för till exempel rennäringen.
– Kungsörnen utgör inte så stort hot. Den skulle aldrig kunna ta en fullvuxen ren. Vi kan inte utrota något bara för att vi ser det som ett problem.

Om målet att minska antalet går igenom så tror han att minskningen kommer ske genom jakt. Att minska antalet efter alla insatser som gjorts för att bevara kungsörnen är olyckligt, menar Riccard Axtelius.
I början av 1900-talet var kungsörnen utsatt för förföljelse och var nära att utrotas helt. Efterhand återhämtade sig beståndet.

Han påpekar att kungsörnen redan är utsatt för många andra hot, som vindkraftverk, elledningar, blyförgiftning och andra miljöhot.

Den största andelen kungsörnsrevir finns i Norrland. Enligt länsstyrelsen finns bara nio revir i Skåne.
Trots det hoppas Riccard Axtelius att väcka Ystadsbornas engagemang. Själv har han sett kungsörns flera gånger.
– Det är en mäktig fågel. Om folk inte känner till den så berättar jag gärna. Det kanske väcks ett intresse.

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×