Svenska kyrkan registrerade romer

Kyrkan var på den tiden ansvarig för den lokala folkbokföringen. Enligt rapportförfattaren Ida Ohlsson Al Fakir, doktorand i historia vid Linnéuniversitet, innebar det bland annat att präster deltog i kartläggningar om romer och resande och gjorde noteringar i kyrkböckernas marginaler som antyder att prästen identifierat dessa som exempelvis ”tattare”.
Enligt Ohlsson Al Fakir har detta i sin tur exempelvis legat som underlag för skatter, men har också inneburit ”negativa konsekvenser för romers och resandes tillgång till skolgång”. Det dröjde till 1952 innan ”zigenare” erkändes som svenska medborgare. Fram till dess klassificerades ”zigenare” som utlänningar. Rapporten ska lämnas till regeringens arbete med en vitbok rörande övergrepp mot Sveriges romer.
Svenska kyrkan vill genom studien bidra till att öka kunskapen om romers situation i Sverige, säger ärkebiskop Anders Wejryd i ett pressmeddelande.”Behovet av att klargöra majoritetssamhällets historiska skuld i en vitbok är större än någonsin med tanke veckans medierapportering. Att kartlägga människor på det sättet bygger på rasistiska föreställningar om romer som grupp. Det finns ingen rimlig förklaring till att skapa register med uppgifter om avlidna och små barn”, säger Wejryd.

Dagens fråga

Känner du någon som drabbades av terrorattacken i London?

Loading ... Loading ...
×