Foto: Scanpix

Fler krav på kommission om register

– Den polisiära utredningen räcker inte. Någon måste ha ett helhetsgrepp, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare, till TT.

Miljöpartiet stöttar idén, medan Socialdemokraterna vill se ett bredare grepp kring integritetsfrågor.

Även företrädare för romska organisationer, forskare och författare för fram krav på en kommission.
– Det pågår flera utredningar, men en granskningskommission kan nog fylla en funktion. Det här är en fråga som förtjänar att belysas ytterligare, säger Maria Ferm, rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet, till TT.
Redan 2010 lade Maria Leissner, ordförande för Delegationen för romska frågor, fram ett förslag om en sanningskommission kring hur romer har utsatts, vilket nobbades av regeringen. Däremot tas en vitbok fram för att berätta om romers utsatthet under 1900-talet, fram till år 2000.
David Gaunt, professor vid Södertörns högskola, har forskat kring romernas situation under många år. Han anser att staten måste ”göra upp med sitt förflutna”.
– Och det är något som förmodligen måste kosta pengar. Om det inte är pengar till enskilda för övergrepp, det kan vara svårt att bevisa, så till gruppen i form av en fond. Den fonden får inte vara liten, inga småsmulor, utan det behövs något rejält, säger han till TT.
Direktiven till bildandet av en parlamentarisk integritetskommission kommer att presenteras inom några veckor. Det beskedet gav justitieminister Beatrice Ask vid riksdagens frågestund.

Hon fick frågor om polisens registrering av romer. Morgan Johansson (S), ordförande i justitieutskottet, framhöll att det skadat förtroendet för svenskt rättsväsende.

Han uttryckte oro över att det finns så många olika uppfattningar inom polisen kring vilka regler som gäller vid registrering.

– Även justitieministern borde känna oro över detta. Vilket ansvar har du själv? frågade Johansson.

– Jag har ett övergripande ansvar och jag tycker att vi har en modern polisdatalag. Den är tydlig och innebär en förstärkning av hur polisen ska och får hantera känslig information. Det är illa och ett stort bekymmer att det uppenbarligen finns olika uppfattningar om vilka regler som gäller. Polisledningen har fått i hemläxa att se över vad som gäller ute i landet och att informera om vilka regler som gäller, sade Beatrice Ask.
Vänsterpartiets Lena Olsson frågade om Beatrice Ask är beredd att tillsätta en oberoende utredning av polisens register.

– Det är väldigt allvarligt med de rapporter vi fått att man uppenbarligen brutit mot de regler som gäller. Det måste klarläggas i alla avseenden. Polismyndigheten i Skåne har anmält sig själv och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ser också över vad som hänt. Det är viktigt att vi snabbt får fram saklig kunskap om vad som hänt innan vi tar beslut om ytterligare åtgärder, svarade Beatrice Ask.

Hon framhöll även att Datainspektionen kan syna uppgifterna om polisens register. Båda de myndigheterna är oberoende av polisen, sade hon.

Riksdagens nätverk för romska frågor, som består av alla partier utom SD, fördömer i ett uttalande polisens registrering av romer. Den riskerar att fördjupa den förtroendeklyfta som skapats mellan romer och majoritetssamhället efter århundraden av förföljelse, varnar politikerna i nätverket.

De uppmanar regeringen att snarast presentera en handlingsplan för att kraftfullt motarbeta strukturell rasism inom polisen och säkerställa att register utifrån etnicitet inte förekommer.

Dagens fråga

Känner du någon som drabbades av terrorattacken i London?

Loading ... Loading ...
×