Skånepolisen inte med

Skånepolisens informationsdirektör skriver i ett sms till tidningen att varken länspolismästaren Klas Johansson eller någon annan representant för polisledningen är där:
”Det finns andra frågor att prioritera och det är inte ovanligt att det vid vissa regelbundna möten finns myndigheter som inte är närvarande”, skriver Lars Förstell till SvD.
Justitieminister Beatrice Ask har ett inplanerat möte med romska representanter på måndag.
– Det finns många som vi nu måste träffa och lyssna på. Det är viktigt för mig att ta till mig den oro och upprördhet som finns kring detta, men också hur man uppfattar att myndigheterna agerar, säger hon till TT.

– Jag delar deras upprördhet och har stor förståelse för och känner stor sorg över att många människor som tidigare i sitt liv och även i dag inte fullt ut blir respekterade som en medborgare, nu får sitt förtroende för myndigheterna väldigt skadat.

– Mitt ansvar och löfte till dem är att säkerställa att alla fakta kommer upp på bordet och att vi reder ut detta på ett bra sätt. Det ska också vara transparent så de kan följa vad som sker.

När Skånepolisen våren 2012 av polisens kontrollmyndighet tillfrågades om den hade register med känsliga uppgifter sades inte ett ord om massregistreringen av romer.
I svaret till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) skrev Skånepolisen att känsliga personuppgifter kunde förekomma i fyra register som räknades upp — men inget av dem var de nu aktuella registren över romer, skriver Dagens Nyheter.

Nu har SIN gjort en ny inspektion i Skåne.
Peter Springare, chef för grova brottsroteln i Örebro län, slår tillbaka mot rikspolischef Bengt Svenson och hans kraftiga fördömande av Skånepolisens listor. Så här arbetar polisen — att kartlägga och registrera kriminella och deras nätverk och sociala konstellationer är en hörnsten i polisens underrättelsearbete som Svenson själv propagerat för, berättar han för TT.
– Jag har sett skärmdumpar av de här släktträden, och det här är vad vi kallar chart. Bengt Svenson om någon borde veta och förstå att det här som man kallar registrering av romer kan röra sig om den här underrättelseregistreringen som man gör för att bekämpa brott. Men Bengt Svenson kastar sig ut, redan dag ett, i ett sorts panikartat politiskt korrekt fördömande och säger att det är ett lagbrott, en skam för polisen och så vidare, det reagerar jag starkt på.
– Nu har drevet blivit så otroligt stort och jag anser att Bengt Svenson är en del i det. Sedan är jag den första att säga att om det visar sig att polisen registrerat romer utifrån deras etnicitet, vilket jag inte kan tro att de gjort, ja då är det förkastligt.
Justitieminister Beatrice Ask säger till SVT:s Gomorron Sverige att hon å Sveriges vägnar ber om ursäkt för det inträffade.
– Mitt ansvar just nu är att säkerställa att detta utreds i alla delar och att vi kan hantera detta i ordnade former.
Ask kommenterade också det Peter Springare säger; att kartläggningar och register över kriminella och deras nätverk är en hörnsten i polisens underrättelsearbete.
– Vad han har sagt får han stå för själv. Det är klart att när polisen gör utredningar om brott så gör man kartläggningar. Men då finns det mycket tydliga regler på vad som är relevant. Här har man kartlagt hela släkter av en viss etnicitet på ett sätt som är långt ifrån polisutredningar — det är upprörande, säger Ask till SVT.
Beatrice Ask vill inte närmare kommentera uttalandena från Peter Springare, chef för grova brottsroteln i Örebro län.
– Men det är inte en vedertagen arbetsmetod att ha den här typen av registrering som man har uppdagat inom polismyndigheten, säger hon till TT.
Riksdagsledamoten Roger Haddad (FP) anlände vid 12-tiden till polishuset i Stockholm för Rikspolisstyrelsens styrelses extrainsatta möte.
– Det är ett informationsmöte. Vi är ingen domstol. Vi ska föra fram våra frågor, syftet är att vi ska få korrekt information, säger han till TT.
Haddad gick i går ut och krävde att ledningen för Skånepolisen ska avgå.
– Jag har sagt att polisledningen inte kan sitta kvar. Det här måste få konsekvenser. Någon i ledningen måste ta sitt ansvar.
Även riksdagsledamoten Maria Ferm (MP), som också sitter i styrelsen, ser fram emot att få information direkt från Bengt Svenson om registren.
Efter mötet med Rikspolisstyrelsens styrelse hade Roger Haddad fortfarande samma åsikt om att ledningen för Skånes polismyndighet inte kan sitta kvar.
– Jag har inte ändrat uppfattning. Det har begåtts fel — man har inte använt systemet korrekt, inte gallrat uppgifter enligt riktlinjerna, säger Haddad till TT.
– Det måste finnas någon i ansvarig position som får ta konsekvenserna av detta, fortsätter Haddad.
Han berättar att Bengt Svenson under mötet redogjort för regelverket kring de register som polisen använder i brottsbekämpning. Sedan får de utredningar som pågår reda ut vem som har begått fel, uppger Haddad.
Maria Ferm vill ännu inte säga om hon anser att någon i Skånepolisens ledning bör avgå. Hon säger att det viktiga vid mötet var att Bengt Svenson säger sig ha uppdragit åt länspolismästarna att se till att några liknande register inte finns i deras län och att ta kontakt med den romska minoriteten.
– Det viktiga nu är att man tar det här på allvar, säger Ferm.
Länspolismästare har under ett möte i Stockholm på förmiddagen berättat för Bengt Svenson om de kontroller de har gjort i sina egna myndigheter.
– Så långt de hittills har kunnat kontrollera har ingen av polismyndigheterna något liknande register som det som vi har pratat om, säger Svenson till TT.
Arbetet med att se över registren fortgår, och slutresultatet ska in senare. Dessutom ska personal informeras ytterligare om vilka regler som gäller, enligt Svenson.
Vid klockan 14.20 avslutades även Rikspolisstyrelsens styrelse, där Svenson är ordförande, sitt möte.
– Vi har informerat om vad det här är för system och vad det är för regler som gäller för att hantera sådana här register, säger han.
Kulturgruppen för resandefolket, en förening med bas i Göteborg, polisanmäler polisen i Skåne och i Västra Götaland med anledning av uppgifterna om registrering av romer. Flera av föreningens medlemmar med romskt ursprung misstänker att de har blivit registrerade hos polisen och föreningen vill genom polisanmälan få utrett om det har skett olaglig registrering av romer.
Riksdagsledamoten Thoralf Alfsson (SD) försvarar i ett blogginlägg polisens rätt att registrera särskilda grupper.
Om polisen ska bli effektiv ”får vi nog tyvärr acceptera att polismyndigheten registrerar personer efter vissa typer av grupptillhörighet, även om en av dessa faktorer kan handla om utländsk bakgrund”, skriver Alfsson
– Ja, det är rätt att registrera romer så till vida att de så att säga har ägnat sig åt kriminell verksamhet, precis som det är rätt att föra sådana dokument för alla som begått brott, förklarar Alfsson inlägget för aftonbladet.se.
Han poängterar att personuppgifter ändå går att hitta på nätet.
”Faktum är ju att många privatpersoner lägger upp sin släktforskning på nätet i dag”, skriver han.

Dagens fråga

Känner du någon som drabbades av terrorattacken i London?

Loading ... Loading ...
×