Fr v biträdande chef för länskriminalen Petra Stenkula

Polisen: ”Det kan
finnas fler listor”

Klas Johansson, länspolismästare:
– Många är förtvivlade över hur vi hanterar personuppgifter och det finns anledning till eftertanke. Det som hänt sedan igår är att vi fått besök av säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Det är viktigt att vi stödjer det arbetet så att vi kan bottna i de här frågorna på ett bra sätt.
– Igår gjorde vi en anmälan som kommer att prövas av en särskild åklagare. Det finns alltså en tilläggsanmälan till den som gjordes på måndagen.
– Vi kommer att bjuda in företrädare för de romska föreningarna till ett möte för att skapa förståelse för var vi står idag. Det är angeläget.  
Petra Stenkula, biträdande chef för länskriminalen:
– I nuläget har vi hittat två excelfiler. Utredningsarbetet får visa om det finns fler filer.
– Den fråga som uppstår är såklart hur många personer det rör sig om totalt. I nuläget kan vi inte svara om det. Vi vet att det rör sig om fler än 1 000 personer.
– Det har förekommit uppgifter i media om att det fanns liknande listor på 80- och 90-talet. Det är riktigt.


Det fanns sådana listor.
– Vi  har ett uppdrag om att kartlägga kriminella nätverk. Det är viktigt att inte glömma det. Det gäller människohandel, samhällsstörande brottslighet. Det är ett viktigt arbete vi har, alltså att kartlägga. Det är viktigt att poängtera. Det är seriösa polisanställda som arbetar med underrättelsefrågor, människor med stor kompetens och gedigen utbildning.
Petra Stenkula säger att hon inte kan svara på om de här listorna cirkulerat i övriga polismyndigheter.
– Det finns uppgiftssamlingar i underrättelsearbetet men jag känner inte till någon sådan lista enbart baserad på etnicitet, säger Klas Johansson.
På frågan om det finns fler listor svarar Petra Stenkula:
– Det kan bli fler listor.
På frågan om varför hon inte tidigare berättat att det fanns listor över romer redan för trettio år sedan är svaret:
– Det sa jag till en del enskilda journalister som ställde frågan. Det har jag varit helt öppen med. De förbjöds därför att listorna inte följde de regler som fanns. Det var naturligtvis så att man hade dem för att man ansåg att de följde ett syfte, säger Petra Stenkula.
– Det fanns mindre än fem listor då, säger Petra Stenkula.
Thomas Nilsson:
– Det har fattats ett beslut om en förundersökning mot de personer som haft hand om de här listorna. Mig veterligen så har man inte fört några resonemang att omplacera. Det är ett antal personer som i varierande omfattning arbetat med olika uppgifter som är kopplade till detta.

Dagens fråga

Känner du någon som drabbades av terrorattacken i London?

Loading ... Loading ...
×