Fler romer registrerade

Efter måndagens avslöjade om ett sökbart olagligt register över mer än 4 000 romer förnekade Skånepolisen kännedom om att det skulle finnas fler sådana listor.

Vissa personer förekommer i båda registren, men i de flesta fallen är namnen olika.
Det mindre registret ligger på samma ställe som det stora, i en mapp döpt till ”Kringresande” i Skånepolisens datasystem. De registrerades personnummer, adresser och släktband är bokförda.
Redan i slutet av 1990-talet avslöjades att polisen i Skåne sorterade uppgifter om romer för sig. Och i flera andra fall har Skånepolisen varit i blåsväder för hur människor med en icke-svensk etnisk bakgrund behandlats och omnämnts.
Under 2009 kom det ut att namnen ”Neger Niggersson” och Oskar Neger” använts i utbildningsmaterial på myndigheten. I samma veva blev det känt att piketpoliser under kravaller kallat misstänkta för ”apejävel” och ”blattejävlar”
– Det är inte så att alla poliser är rasister. Men det är en konservativ och trög organisation. Normen är fortfarande en vit, medelålders heterosexuell man, säger polisen Jeanette Larsson till DN. Hon föreläser i värdegrundsfrågor och har tidigare arbetat som värdegrundsutbildare hos Skånepolisen.
Efter avslöjandet på måndagen anmälde Skånepolisen sig själv.


En utredning har inletts av överåklagaren Mats Åhlund på riksenheten för polismål, som anser att det finns anledningar att misstänka brott. Även diskrimineringsombudsmannen (DO) utreder ärendet.
Anmälningar av det stora registret — som omfattade 4 029 personer —gjordes också på flera andra håll, bland till justitiekanslern (JK) och Datainspektionen.
Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) understryker efter uppgifterna om Skånepolisens register att etnisk registrering inte är tillåten i svensk lag.
– Det är bra att polischefer nu anmäler sig själva och jag noterar att rikspolischefen har varit mycket tydlig. Det finns all anledning att välkomna det. Låt oss nu också se att det följs av att man gör de förändringar som visar att man gör rätt, säger Reinfeldt på besök i FN i New York.
Just att reagera kraftigt är ”det första sättet att säkerställa att vi tar de här uppgifterna på allvar”, säger Reinfeldt på frågan om det behövs särskilda insatser för att återupprätta romernas förtroende för polisen.
Han ser nu fram emot att det följs upp så att registrering inte förekommer.
Reinfeldt håller med om att omfattningen på registret tyder på att det inte har upprättats i en handvändning. Han vill dock inte dra slutsatsen att det saknas kontrollmekanismer eller att det vittnar om en särskild kultur hos polisen.
Registret över romer fanns redan 2005 och såväl högt uppsatta poliser som andra myndigheter kände till det. Det uppger en anonym pensionerad polischef, som även ska ha tagit initiativ till registret, för Aftonbladet.
Enligt den tidigare polischefen fick polisen i Lund stora problem med bostadsinbrott i distriktet i mitten av 2000-talet. Polisen misstänkte att det var romer som organiserade brotten och började då kartlägga olika släkter och skapade ett register. Den anonyme före detta polischefen säger till Aftonbladet att polisledningen var väl medveten om vad som pågick och inte hade några invändningar. Även andra polisdistrikt ska ha fått hjälp av Lundapolisens register.
I dag har den pensionerade polischefen dåligt samvete över registret, som innehöll alla romer utan urskiljning.
– Det var fel, men vi brydde ju oss inte alls om de personerna. Vi brydde oss enbart om de som ansågs intressanta ur kriminell synpunkt. Oskyldiga ska naturligtvis inte drabbas, säger han till Aftonbladet.
Samtidigt som polisens register över romer avslöjas kommer FN:s rasdiskrimineringskommitté med skarp kritik mot att Sverige inte reagerar tillräckligt kraftfullt mot brännmärkning och diskriminering av romer.
Det är tredje gången Sverige får kritik för samma sak och ändå har inte tillräckligt gjorts, anser kommittén.
FN är bekymrat över bristen på lika rättigheter för romer när det gäller utbildning, boende och arbete, skriver Svenska Dagbladet.
Bristen på lika rättigheter gör att romerna blir fast i en ”vansklig socioekonomisk situation”, enligt rapporten och Sverige uppmanas att agera mer kraftfullt mot diskrimineringen av romer och ”bekämpa fördomar och stereotyper”.
FN skriver också att hatbrotten i landet blir fler men att de fällande domarna blir färre och att rasmotiverad hatpropaganda måste stävjas bland politiker, medier och på internet. Det segregerade boendet i storstadsområdena kritiseras också. ”Det kan få följder som kravallerna i Stockholmsförorten Husby”.
Ett antal frågor förblir obesvarade, konstaterar ordföranden för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Sigurd Heuman, efter ett möte med Skånepolisen under förmiddagen.
– Det är ett väldigt stort register som omfattar barn och avlidna, finns det verkligen ett behov av det?
Den frågan hänger fortfarande i luften, anser han.
Vid mötet fick han tillsammans med kanslipersonal från nämnden titta på de omdiskuterade filerna hos Skånepolisen, ett antal Excel-ark med namn på cirka 4 700 personer. Han ville bilda sig en uppfattning om hur materialet ser ut, hur det används och vad som varit syftet med det.
– Det är ett exceptionellt fall, säger han till TT.
Nästa vecka ska intrycken från Malmö presenteras för hela nämnden.
Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden finner att materialet är olagligt kan den välja att föra frågan vidare till justitiekanslern (JK), som får ta ställning till om det bör betalas ut skadestånd till personer som finns med i registret, uppger Sigurd Heuman.
 

Dagens fråga

Känner du någon som drabbades av terrorattacken i London?

Loading ... Loading ...
×