Registreringen av romer är obehaglig och skrämmande

”Registreringen måste stoppas”

Under måndagen kom uppgiften från Dagens Nyheter att polisen under flera år kartlagt människor med romsk bakgrund. Registret ska enligt Dagens Nyheter ha upprättats av polisen i Lund och hanteras av polismyndigheten i Skåne.

– Det är obehagligt och skrämmande att sådant här sker i dag 2013. Det visar vilken inställning och vilka förutfattade meningar polisen har om oss romer, säger Erland Kaldaras.

Polisen förnekade till en början uppgiften om kartläggningen av romer men medgav under måndagsförmiddagen att ett sådant register finns.
– Jag har själv sett delar av registret där bland annat jag och min familj finns med. Det handlar uteslutande bara om romer eller personer som är ingift i en romsk familj. Personer som bytt namn och inte har ett traditionellt romsk man finns med. Helt vanliga svenskar är kartlagda, om vi romer nu inte skulle vara det, förklarar Erland Kaldaras.

Polisens kartläggning handlar inte om att registrera kriminella, enligt Erland Kaldaras.
I registret förekommer bland annat barn som är under ett år gamla.
– Vad kan ett nyfött barn ha begått för brott? Vad är syftet med registreringen, undrar Erland Kaldaras.

Malmös antidiskrimineringskommunalråd, Hanna Thomé, menar att polisens kartläggning är ett exempel på institutionell rasism.
– I Malmö tar vi frågor om diskriminering och rasism på största allvar och bedriver ett omfattande arbete i frågan. Att våra kommuninvånare utsätts för strukturell rasism är vidrigt och oacceptabelt. Jag kräver att regeringen tar ansvar och agerar för att gå till botten med det här, skriver Hanna Thomé i ett pressmeddelande. Malmö stads projekt Dialogforum mot etnisk och religiös diskriminering kommer att kallas sammans för att diskutera hur kommunen bör agera i frågan.

Registreringen som polisen gjort är inte bara olaglig utan även motsägelsefull, menar Erland Kaldaras.
– Regeringen satsar 50 miljoner på en jämställdhetsplan som går ut på att alla med romsk bakgrund som föddes 2012 ska behandlas lika. Men samtidigt förs nyfödda in i det här registret på grund av polisens gamla inställning till romer. Och det sanktioneras från högsta instans. Det är våra skattepengar som betalar det här registret.

Romska Ungdomsförbundet i Malmö vill nu få till ett samtal med justitieminister Beatrice Ask och ställa henne till svars för registreringen. Erland Kaldaras ska även ha ett möte med integrationsminister Erik Ullenhag på fredag och kommer då även kräva honom på svar.
– Det här registreringen måste stoppas. Man tror att Sverige ska vara bättre än andra länder i Europa där sådan här kartläggning sker. Man vaggas in i en falsk trygghet att polisen ska stå till tjänst och hjälpa sina medborgare. Samtidigt finns vi romer redan registrerade hos polisen på grund av deras förutfattade meningar.

Dagens fråga

Känner du någon som drabbades av terrorattacken i London?

Loading ... Loading ...
×