”Inget etniskt register”

– Vi beklagar att många har känt obehag över dessa uppgifter. Jag är själv pappa. Frågan varför barnen har hamnat här är berättigad. Jag känner själv obehag, säger Klas Johansson, länspolismästare.
– Vi ska inte ha register över små barn. Det kan möjligtvis finnas spaningmässiga skäl till att det har blivit så här, vad vet jag, men rent spontant är detta fel, fortsätter han.
Sedan uppgifterna om registret publicerades på måndagsmorgonen, ska Skånepolisen ha arbetat hårt för att ta reda på så mycket fakta om det som möjligt.
Klas Johansson är angelägen om att detta arbete fortsätter.
– Vi ska göra en polisanmälan. Vi vill ha en rättslig prövning av vad som skett. Vi vill bottna ordentligt, säger han.
Petra Stenkula, biträdande chef för länskriminalen, fick ett stort antal frågor om hur registret har kunnat upprättas. I dagsläget kunde hon dock inte svara på mycket, inte ens om polisen bedömer om det är lagligt eller inte.
Petra Stenkula förnekade dock att det skulle handla om ett etniskt register över romer.


Att det i polisens datorer har döpts till ”kringresande”, syftar på att det är inte rör stationär kriminalitet, hävdar hon.
– Om jag tittar i registret kan jag inte se vem som är rom eller inte.
Petra Stenkula kallar materialet för en kartläggning av kriminella personer, där även människor som inte är misstänkta för brott, men som har en relation till de misstänkta, har tagits med.
Registret ska ha uppförts vid Mellersta Skånes polisområde i Lund, men efter en omorganisation fördes filerna förra året över till länskriminalen.
Länskriminalen ska 2009 ha godkänt att upprätta en särskild undersökning kring vissa kriminella nätverk, fortsätter Petra Stenkula.
Gruppen, som skulle arbeta med undersökningen, fick i uppdrag att göra analyser. Uppdraget ska sedan ha förlängts flera gånger.
Det som har gått snett, enligt polisledningen, är att det insamlade materialet har blivit alltför omfattande.
– Det måste kontinuerligt gallras. Om man inte följer bestämmelsen om gallring blir det ännu mer omfattande, säger Klas Johansson.

Dagens fråga

Känner du någon som drabbades av terrorattacken i London?

Loading ... Loading ...
×