Vad är syftet med att ge barn läxa?

Tvåbarnsmamman Malin Wollins debattartikel om varför barn borde slippa göra läxor har delats flera tusen gånger och hon har fått stort medhåll kring att det är illa att tvingas göra skolarbete hemma. Det är jobbigt för föräldrarna: varför ska man behöva göra något som är ”ett himla slit” och behöva tjata och hjälpa?
”Vuxna tar ju inte med sig arbetet hem.” menar hon. Gör de inte? Folk jobbar sig till magsår och får sömnproblem, så det är ingen bra liknelse.
Om barn ska slippa göra allt som är jobbigt blir inte mycket kvar. Anledningen till att man gör läxor är väl att man har för knappt med tid i skolan för att hinna med allt. Därför fungerar inte Wollins förslag om att läxor, i den mån man ska ha dem, ska läsas med hjälp av skolans ordinarie personal i anslutning till övrig verksamhet. Det Wollin beskriver är den vanliga verksamheten, hemuppgifter handlar om något annat: att låta barnet självständigt öva på det han eller hon fått med sig från lektionen.

Eller inte fått med sig: läxor går också ut på att se vad barnet behöver ytterligare hjälp med, vilket inte är lika lätt i skolan då det finns både lärare och kompisar att fråga.
Att föräldrar tycker det är jobbigt med läxor har kanske inte så mycket med saken att göra. I ett fungerade system ska barnet kunna göra dem själv, oavsett föräldrarnas kompetens.
Att lära barn att allt jobbigt ska ifrågasättas och avskaffas är en ganska dålig utgångspunkt för både livet och framtida lärande.

Dagens fråga

Har du ställt fram balkong- eller utemöblerna än?

Loading ... Loading ...
×