Foto: Scanpix

Kan överklaga stopp för vargjakt i Skåne

– Det är klart vi inte är helt nöjda, eftersom förvaltningsrätten upphäver vårt beslut, konstaterar Gunilla Ewing Skotnicka, chef för Naturvårdsverkets art- och områdesskyddsenhet.
Det var det verket som fattade beslutet om skyddsjakt tidigare i somras, men som fick se sitt beslut överklagat till förvaltningsrätten av föreningen Nordulv.
Ordföranden för föreningen, Jakob Norstedt-Moberg, är desto nöjdare – även om det inte var en enig förvaltningsrätt som kom fram till domslutet.
– Jag är glad att vi har fått rätt, men kan samtidigt konstatera att eftersom domstolen inte var enig finns det risk för att det blir en fortsättning, säger han.
Naturvårdsverkets beslut upphävs på grund av att domstolen inte tycker att verket har visat att alla andra tänkbara lösningar är uttömda, och i den delen lutar sig förvaltningsrätten på vad EU-kommissionen tidigare sagt.
Och eftersom förvaltningsrätten tycker att verkets beslut är ”bristfälligt motiverat vad avser alternativa lösningar” och att verket ”således inte har visat att det inte finns någon annan lämplig lösning” upphävs beslutet om skyddsjakt.
De två andra kraven däremot – att verket ska visa att vargen gjort allvarlig skada och att skyddsjakt inte skulle skada vargstammen – anser rätten uppfyllda.
– Vi är nöjda med den delen, att vi får rätt i det. Men totalt sett är det synd, säger Gunilla Ewing Skotnicka.
Som nu alltså funderar på att överklaga.
– Vi överväger det, men har inte bestämt ännu. Vi får återkomma någon gång nästa vecka, säger hon.
Att frågan skulle dras till nästa instans skrämmer inte Nordulvs ordförande Jakob Norstedt-Moberg.
– Jag tycker våra chanser är väl så goda fortsatt också, säger han, och hoppas vargen får leva.
– Vi tycker att vargen har en naturlig plats i landet. Även i Skåne, säger han.
Naturvårdsverket har tre veckor på sig att överklaga domen.
En av tre nämndemän hade avvikande mening, och ville avslå Nordulvs överklagande – och därmed tillåta jakten.
LRF Skåne meddelar att man kommer att överklaga beslutet till kammarrätten.
– Sverige har ingen rovdjurspolitik och konsekvenserna av det ser vi nu konstaterar Stig Lundström, vice ordförande för LRF Skåne, mycket upprört efter dagens beslut.
– Det är svårt att finna ord för beslutet. Länsstyrelsen i Skåne, Naturvårdsverket och Viltskadecenter har tillstyrkt skyddsjakt. Det är inte försvarbart vad tamboskapen utsätts för och beslutet gynnar inte en fortsatt hantering av vargfrågan, istället försvåras arbetet, menar han vidare och tillägger:
 – Nu är det dags för regeringen och miljöminister Lena Ek att fatta beslut. Det är dags att ge Länsstyrelsen i Skåne delegation på skyddsjakt.

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×