Problem med
våld på skolor

– Det är mycket som inte kommer till vår kännedom, säger tillsynsman, Cecilia Röstenius.
Våld utspelar sig på flera skolor i Malmö näst intill dagligen, ändå får skolorna, till skillnad från Lundsberg, fortsätta bedriva sin verksamhet.
Enligt Elisabeth Malmstedt som jobbar med enskilda ärenden på skolinspektionen, SI, är en av anledningarna att man helt enkelt inte får veta vad som händer.
– Vi har ingen kontakt med polisen och de skickar inga anmälningar. Vi får veta vad som händer genom anmälningar till oss eller det vi läser om i tidningarna, säger hon.
En granskning som Kvällsposten genomförde visade att det lämnas in i snitt två anmälningar om dagen gällande våldsbrott på skolor i Skåne.
På en Malmöskola har polisen under det senaste året fått in anmälningar om fem fall av misshandel, två våldtäktsförsök, två människorov, rån, vapenbrott och övergrepp i rättssak.

Majoriteten av brotten har skett under skoltid och flera gärningsmän har dömts i tingsrätt.
– Det finns värre skolor, sa närpolischef Bengt Hersler till Skånskan i juni i år efter att Barn- och elevombudsmannen reagerat på de senaste anmälningarna.
Björn Persson är chef för inspektionsavdelningen i Lund och ansvarar över tillsynen även i Malmö.
Varför stänger man inte skolor i Malmö när brott liknande de på Lundsberg inträffar?
– En skillnad som man kan ha i bakhuvudet är att vi pekar på att det finns en tradition och kultur på Lundsberg som man vägrar ta itu med, samtidigt som det är svårare att hitta något sådant på kommunala skolor. Där är det sociala faktorer som gör att det blir som det blir.
Men riskerna för eleverna måste ju vara desamma?
– Det är ju inte så att vi inte reagerar på händelser.
Hur många polisanmälningar från händelser som utspelar sig på skolor får ni del av?
– Vi hämtar inte hem polisanmälningar, men de vi tar del av tar vi i beaktning i vår tillsyn.
Har ni olika måttstockar för privatskolor och kommunala skolor?
– Nej, verkligen inte, skollagen är måttstocken.
Just nu pågår en tillsyn av samtliga Malmös skolor. Cecilia Röstenius är ansvarig för att sammanställa resultatet som kommer under september månad. Tillsynen började 2010 och avslutades i slutet av 2011.
Men då kommer ni ju inte ens ha med de senaste årens händelser i rapporten?
– Nej, men vi har gjort flera kompletterande besök och uppföljningar på de värsta skolorna, säger Röstenius.
På en direkt fråga om hur många anmälningar hon känner till från Malmöskolan i exemplet tidigare funderar hon en stund.
– Jag känner inte till någon i dagsläget. Det har inte kommit till vår kännedom eftersom vi inte samkör med polisen.
Vad säger du om att våldtäktsförsök, misshandlar och människorov misstänks ha utspelats på en Malmöskola?
– Det låter naturligtvis inte alls bra, det låter jätteallvarligt.
Samtidigt som Björn Persson försäkrar att det inte finns några dubbla måttstockar gällande privatskolor och kommunala skolor menar Röstenius att det trots det finns olika möjligheter att agera.
– Vi kan inte stänga kommunala verksamheter på samma sätt. Det är andra lagar som gäller, säger hon.
Så om det som skedde på Lundsberg hade inträffat på en kommunal skola i Malmö hade den fått fortsätta med sin skolverksamhet?
– Det kan jag inte svara på.

Nyhetsbrev

×