”Vargdebatten
har gått över styr”

– Måttet är rågat. Det som har hänt får inte hända, därför har jag valt att polisanmäla, säger han.
Nils Carlsson, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen, är tillsammans med flera av sina medarbetare även hårt ansatt, men har valt att ännu så länge inte polisanmäla.
– Lundström har varit otroligt utsatt och gör rätt i att anmäla. För mig har det varit precis på gränsen, säger han.
– Det har handlat om extremt oförskämda mejl. Men eftersom jag inte är säker på att polisen verkligen skulle utreda har jag valt att inte anmäla.
– Det är ju skillnad där det handlar om reella hot. Då ska det polisanmälas.

Nils Carlsson ser en tendens att Skåne är på väg i samma spår som andra län norröver där hot och iscensatt våld i vargdebattens spår har blivit vardagsmat.
Konkret vad det rör sig om för slags trakasserier han har utsatts för vill Stig Lundström inte berätta.
Han misstänker att det skulle kunna inspirera till fler illdåd.
– Jag har aldrig tidigare varit med om sådant som nu har hänt, säger Lundström och erkänner att han är skärrad.
Att han ska ha utsatts för konkret våld eller skadegörelse på egendom förnekar han, men menar att det som har hänt kan betecknas som lika allvarligt.
När det gäller våld och hot är det individer från båda sidor som agerar, menar både Lundström och Carlsson.

Anita Carlsson, ordförande i Rovdjursföreningen i Skåne, säger att även hon har utsatts för hot och trakasserier, men valt att inte göra någon polisanmälan.
Hon har aldrig känt sig riktigt rädd även om hoten i en del fall har haft innebörden att hem och hus ska brinna.
Alla tre är överens om att det inte är engagerade medlemmar i de olika intresseorganisationer som ligger bakom hot och våld.
Vargkommitténs förslag, som offentliggjordes i torsdags, hoppas Lundström kan få debatten att sansa sig något.
Förslaget går i stort sett ut på att skyddsjakt på varg förenklas och högre ersättning utgår till drabbade av vargangrepp.
Och att det blir länsstyrelserna som fattar besluten om skyddsjakt, inte som nu Naturvårdsverket
– Förslaget är en kompromiss och vi i de olika organisationerna får naturligtvis fundera på vad det innebär.
– Det som nu lagts fram löser inga problem, men kan öppna för bra diskussioner, tror Lundström.
Och Anita Carlsson är inne på samma linje.
– Jag uttalar mig inte om själva förslaget. Det har jag inte satt mig in i ännu. Däremot håller jag med om att debatten verkligen måste föras på en sansad nivå.

– Vi måste respektera varandras åsikter och göra gemensam sak för att få bort de människor som sysslar med våld och hot.
Jägarnas Riksförbund har i en kommentar till vargkommitténs förslag sagt att ”de ser stora brister i utredningen och att det är en lång väg till en verkställighet av en ny acceptabel rovdjurspolitik” och efterlyser konkreta förslag på åtgärder för jakten.

Dagens fråga

Tycker du att årets Malmöfestival har varit bästa hitills?

Loading ... Loading ...
×