Lättare få skjuta varg

I en debattartikel i SvD skriver ordföranden Peter Egardt att vargpolitiken länge varit alltför antalsfixerad. Han skriver inte hur många vargar som bör finnas, och att det är orimligt att riksdagen fattar beslut om det. Dagens cirka 400 vargar utgör ett hot reellt mot fäboddrift, får- och rennäring, skriver han. Kommittén anser att den nu stoppade licensjakten kan tillåtas — om vargstammen blir tillräckligt livskraftig.
Innan licensjakt blir aktuell bör bara skyddsjakt tillåtas med undantag för genetiskt värdefulla djur. Med förenklade regler ska det gå snabbare att få tillstånd för skyddsjakt när varg dödat tamdjur. Enligt förslaget ska länsstyrelserna besluta om skyddsjakt. Enligt Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, fungerar förslaget som kompromiss:
– Det är klart att alla organisationer kommer nog att ha synpunkter på det här, men man kan vara överens om den spelplan som ska gälla framåt, säger han till Ekot.

Vargkommittén, som består av representanter för nio organisationer — jägarorganisationer, fäbodbrukare, lantbrukare och miljöorganisationer — tillsattes av regeringen för två år sedan i avsikten att fungera som ett ”forum för vargfrågor”. Kommittén ska även föra en dialog, som det heter, om hur de stora rovdjuren påverkar samhällsekonomin i glesbygden.
Tidigare i år enades kommittén om en gemensam åsiktsförklaring om vargpolitiken, att vargstammen ska uppnå gynnsam bevarandestatus. Fast exakt vad detta innebär sades aldrig och det är välkänt att jägarna och miljöorganisationerna står långt från varandra när det gäller frågan om hur stor vargstammen bör vara.

– Jag tycker att det är jättebra att vi får en enklare hantering av skyddsjakten. Det är en nödvändighet, så att människor kan skydda sina tamdjur och sin egendom, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd.
Han anser att det nu är jätteviktigt att regeringen tar tag i frågan, det behövs en långsiktig politik på området, säger han.
– Vi har ju levt nu under flera år i något sorts vakuum, där vi inte har kunnat förvalta vargstammen på ett bra sätt och det här är ohållbart.

– Som det är i dag så finns det mycket kritik mot att skyddsjaktbeslut tar väldigt lång tid, vilket innebär att beslutet i realiteten inte får någon effekt för vargen, säger Peter Egardt, ordförande för Vargkommittén, till TT.
Enligt förslaget ska skyddsjakt beviljas vid första angrepp på frigående djur inom fäbodbruk, rennäring och på skärgårdsöar. Undantag ska göras om det rör sig om dokumenterat genetiskt värdefulla vargar.
– I alla andra fall vill vi också ha förenklade beslut, säger Peter Egardt.
Förslaget ska överlämnas till miljöminister Lena Ek under förmiddagen.

Vid en pressträff konstaterar Peter Egardt att vargarna i Sverige ökar och sprider sig, och att allt fler människor berörs av vargen. Debatten kring vargen har också varit väldigt infekterad och han nämner en rad aspekter till det, bland annat att den utgör ett reellt hot mot lantbruksnäringen.
– Djurhållare och jägare känner att de inte kan påverka sin situation, säger Peter Egardt.
– Många har också konstaterat att politiken har varit otydlig.

Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson säger i en kommentar att partiet tar oron för varg och andra rovdjur som finns runt om i Sverige på stort allvar.
”Vi menar att djurägare inte ska behöva ställas inför fullbordat faktum innan man har rätt att agera gentemot rovdjur. Då har skadan redan inträffat och tamdjur har skadats eller dödats. Skyddsjakt ska kunna användas i förebyggande syfte, givetvis förutsatt att det inte handlar om genetiskt starka djur som är viktiga för stammen”, säger Anders W Jonsson i ett pressmeddelande.

När gynnsam bevarandestatus av vargen, och ett antal andra kriterier, har uppnåtts så ges även möjligheter till licensjakt. Exakt vad gynnsam bevarandestatus innebär är dock inte helt utrett ännu.
– Jag har sagt att det ska vara möjligt med licensjakt när gynnsam bevarandestatus har uppnåtts, säger Peter Egardt.
Han anser att debatten i vargfrågan har varit onödigt hetsk.
– Jag är övertygad om att när de förlag som jag kommer med genomförs då får vi mycket mer lugn och ro.

Vargkommittén redovisar nästan 40 förslag. Förutom förenklad skyddsjakt och högre ersättning till drabbade handlar det även bland annat om skadeförebyggande åtgärder, begränsning av illegal jakt samt resurser till ansvariga myndigheter.
”Regeringen tillsatte kommittén i syfte att skapa en mötesplats för organisationer som företräder intressen som på ibland vitt skilda sätt påverkas av rovdjurens och framförallt vargens närvaro i landet. Jag är övertygad om vikten av att det i en fråga som denna finns en möjlighet att samlas för att samtala över intressegränserna och jag vill tacka utredaren och organisationerna för allt det arbete som kommittén har utfört”, säger miljöminister Lena Ek i ett pressmeddelande.
Betänkandet ska nu behandlas vid ett möte med olika remissinstanser och sedan behandlas i regeringskansliet.

Miljöorganisationerna Världsnaturfonden (WWF) och Naturskyddsföreningen (SNF) är försiktigt positiva till utredarens förslag.
– Det här skulle kunna bryta den nuvarande låsningen i vargfrågan om förslagen genomförs, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.
Han är framför allt nöjd med att utredaren betonat att det är oerhört viktigt att slå fast vad som är gynnsam bevarandestatus för vargstammen — och att detta ska bestämmas utifrån bästa vetenskapliga underlag.
– Jag ser gärna att en oberoende grupp av utländska forskare gör den utvärderingen, säger Westman som dock är orolig för hur regeringen kommer att agera.
– Jag hoppas verkligen att regeringen nu gör på rätt sätt, och inte börjar pusha för att få till en licensjakt omedelbart. Det vore olyckligt. Då riskerar vi att EU stoppar jakten än en gång.

Dagens fråga

Tycker du att årets Malmöfestival har varit bästa hitills?

Loading ... Loading ...
×