Foto: Arkiv

Skyddsjakten stoppas

Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt överklagades till förvaltningsrätten av föreningen Nordulv, som också begärde inhibition. Det vill säga att skyddsjakten stoppas tills överklagandet är avgjort.

Även föreningen WIS – Wolves in Scandinavia har överklagat beslutet om skyddsjakt på vargen. Föreningen menar att det saknas grund för skyddsjakt och att det inte är bevisat om det är en eller flera vargar vid de olika angreppen eller om det är ett annat djur som angripit fåren. Föreningen anser att skyddsjakten kan leda till att fel varg skjuts.
–?Fårägarna i Skåne har haft vetskap om att varg funnits och finns i länet sedan ett år tillbaka, vilket även länsstyrelsen i Skåne gått ut med varning om. Man har bett fårägarna att vidta åtgärder samt talat om hur viktigt det är med stängsling. Trots detta så har stängslen varit så dåliga att varg kunnat promenera in i fårhagarna, säger Mathias Lundvik, vice ordförande i WIS i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen har annars förberett sig på skyddsjakt och utsett en jaktledare under tisdagen.
–?Vi har utsett Tom Espgård som jaktledare efter samråd med sakägarna. Det är en omdömesgill person som kommer att se till att jakten bedrivs under trygga och säkra former, säger Per-Magnus Åhrén, chef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.
Tom Espgård är även utsedd besiktningsman för viltskador, har tidigare erfarenhet som jaktledare och är medlem i Jägareförbundet Skånes styrelse.

–?Vi kommer att utgå från tips och observationer från allmänheten. Jag kommer att utse en grupp på 20 till 25 jägare som är beredda att åka ut, säger Tom Espgård.
–?Skyddsjakten är en lösning på en akut situation och riktar sig mot en varg som orsakar stor skada. Men det är ingen långsiktig lösning. Vi måste fortsätta förstärka fårstängslen i Skåne, eftersom vargar kommer att fortsätta vandra in i vårt län, säger rovdjurshandläggaren Nils Carlsson på länsstyrelsen.
Skyddsjakten gäller ett område i sydöstra Skåne, mellan väg 13 i väster och E22 från Hörby till Nöbbelöv.

24 får har dödats vid fem olika vargangrepp under augusti månad.
Naturvårdsverket har nu till 30 augusti på sig att yttra sig över överklagandet. Förvaltningsrätten kommer därefter att ta ställning i ärendet.

Dagens fråga

Tycker du att årets Malmöfestival har varit bästa hitills?

Loading ... Loading ...
×