– Alltför mycket ansvar läggs på djurägarna

”Skyddsjakt på varg
som river får”

Det säger Sven-Erik Sjöstrand (V), Perstorp, som satt i riksdagens miljö- och jordbruksutskott mellan 1998 och 2006 där han hade ett övergripande ansvar för vargfrågan i partiet som under den tiden blev högaktuell.
Vargen hade vandrat till Sverige från Ryssland under 80-talet och nu spred den sig.
– Under 90-talet kom frågan med kraft upp på bordet. Vi som satt i regeringsställning då ville jobba för att få en kraftig vargstam med ett par hundra individer där staten skulle ha ett övergripande ansvar.

– Frågan hur vi skulle hantera situationen togs på största allvar. Själv reste jag runt, inte minst i de vargrika områdena i Gästrikland, Dalarna och Värmland, för att diskutera frågan med olika intressegrupper.
– Stämningen var hätsk. Buropen haglade över oss med inställningen att jobba för att vargen skulle kunna bli ett normalt inslag i den biologiska mångfalden som den hade varit tidigare. Jägarna lobbade för nolltolerans, renägarna var upprörda, säger Sjöstrand.
Den illegala jakten blev stor.

– Jag upplevde det som att mycket gick över styr. Ungar i varglyor sköts, mat lades ut för att locka vargar som sedan dödades. Detta hände samtidigt som undersökningar visade att människor överlag faktiskt hade stor acceptans för vargen. Licensjakten fortsatte.
– Det blev så småningom en fråga för EU som ju är kritisk till licensjakten. Sverige backade och införde så kallad skyddsjakt som enligt mening i princip är samma sak, men med ett annat namn, fortsätter Sjöstrand.

Han tycker att man i dag lägger alltför stort ansvar på djurägarna och förstår deras upprördhet.
Att frågan under de senaste åren har kommit i skymundan och att det är minoritetsgrupper som skrikit högst.
Och tar jägarkåren som ett exempel.
Sjöstrand tycker inte att rovdjurspolitiken har varit ansvarslös, som en del kritiker menar, men att staten inte har tagit ett tillräckligt stort ansvar.
Djurägare ska få ordentlig hjälp, både ekonomiskt, men också praktiskt när det till exempel gäller att stängsla för att hålla vargen borta från fårbesättningarna.
Han tycker också att fler lösningar borde diskuteras.
– Jag kan hålla med om att betingelserna i Skåne inte är normala för vargen. När den fanns här på 1800-talet var befolkningen inte på långa vägar så tät som i dag.

– Men nu är vargen här och det måste vi hantera. Inte genom att i första hand skjuta den, hellre flytta de individer som hamnat här, hjälpas åt att stängsla, kanske ska det satsas på fårhundar.
– Eller varför inte fåraherdar. Det finns ju många arbetslösa. Vargen är en del i den biologiska mångfalden och det ska vi acceptera.
Skjuta ska det göras i undantagsfall, anser Sjöstrand.
Och där tycker han att kriterierna är acceptabla.
När en individ river får, som under den senaste tiden har blivit fallet i Skåne ,ska absolut skyddsjakt beviljas.

Dagens fråga

Tycker du att årets Malmöfestival har varit bästa hitills?

Loading ... Loading ...
×