”Man måste ha en långsiktig lösning”

– Jag tycker att den här vargen har uppfyllt de kriterier vi har i viltförvaltningen i Skåne för att det ska bli skyddsjakt, säger Anita Carlsson.

Men för Svenska rovdjursföreningen, som arbetar för rovdjurens rätt att leva i naturen, är skyddsjakt inte något som fungerar i längden.
– Vår förening är inte emot skyddsjakt. Men man måste ha en långsiktig lösning. Man kan inte skjuta varje varg som kallas ”problemvarg”. Varje varg som kommer till Skåne riskerar att bli en ”problemvarg” då det inte är något som hindrar dem från att gå in i hagarna. Det betyder att man behöver ha rovdjursavvisande stängsel.
Anita Carlsson tycker att fårägare har ett egenansvar att skydda sina djur. Men hon anser också att staten ska ta ett större ansvar än vad den gör i dag.
– Bidraget för rovdjursstängsel täcker kostnaderna för materialet gott och väl, men arbetet att sätta upp och byta ut stängsel är en tung uppgift för fårägarna. Därför tycker jag att man måste höja bidraget.

Fastän Anita Carlsson är positiv till varg ser hon ett problem i att vargen bara lever i södra halvan av landet.
– Vargstammen i Sverige trycks ihop i Mellansverige och har bara möjlighet att sprida sig söderut då 55 procent av landets yta räknas som renbetesland och där får inga vargar finnas, säger hon och fortsätter:
– För att vi ska kunna bygga upp en frisk vargstam och bryta den genetiska isoleringen måste det ges möjlighet för vargar att vandra in österifrån. Att det på så stor yta, i den del av landet där det är minst befolkat och där vi har Europas sista vildmark, inte ska finnas varg ser jag som en fullständigt orimlig politik.
Att vargen har rört sig söderut kan vara en konsekvens av den politiken, för enligt Anita Carlsson vill vargen egentligen inte vara där det finns människor.
Men eftersom verkligheten ser ut som den gör gäller det att agera därefter och då handlar det alltså om att vara förberedd så att fårnäringen och vargen kan samexistera. För vargen ska få finnas och leva fritt, tycker Svenska rovdjursföreningen.

– Sverige har skrivit på konventioner och direktiv för att bevara vår fauna. Det är ett åtagande som vi är skyldiga att följa och direktiv som vår förening arbetar utifrån, säger Anita Carlsson.
Att vissa ändå anser att vargen inte bör finnas förstår hon inte.
– Vissa vill utrota vargen och undrar ”vad har vi den till?”. För mig känns det väldigt ociviliserat. Alla djur har rätt att finnas, fast vi inte anser oss ha nytta av dem. Vargen är en viktig predator i vår natur för att hålla nere klövviltet, som ställer till med oöverskådliga skador på skogen.

Dagens fråga

Tycker du att årets Malmöfestival har varit bästa hitills?

Loading ... Loading ...
×