Protesterna fortsätter mot beslutet att två busshållplatser i Veberöd slås samman och får ett nytt läge.
Delar av Vevrehemmets trädgård går åt när den nya busshållplatsen ska anläggas.

Fortsatt ilska kring
busshållplatsflytten

– Det känns ganska hopplöst just nu och jag vet inte hur vi ska komma vidare – vi har ju också fått besked om att vi som är direkt berörda inte begriper något, säger Fred Lindfors, vice ordförande för byarådet i Veberöd.
I början av sommaren överlämnade byarådet protestlistor med omkring 800 namn till kommunen. Tidigare insamlingar har gett ännu fler namn och flera möten har hållits med både kommunen och Skånetrafiken.
Förändringarna innebär bland annat att hållplatserna Centrum och Idalavägen slås samman till en ny hållplats vid Vevrehemmet, vars tomt delvis kommer att tas i anspråk.

Syftet är att förkorta restiden och samtidigt erbjuds trafik till Lund med intervall på 7,5 minuter i högtrafik.
Invändningarna gäller bland annat att många Veberödsbor får längre till hållplatsen, men även kostnaderna.
– Indragningen av en hållplats innebär förkortad restid med någon minut samtidigt som ett par miljoner slösas bort, säger Fred Lindfors.
Totalt ska cirka 2,4 miljoner kronor satsas, varav regionen svarar för tre fjärdedelar, och då inkluderas utbyggnad av gång- och cykelstråk som kan underlätta för dem som ska till bussen.

Tekniska nämnden fattade beslut om projektet i april då endast centern hade invändningar.
En av de många som engagerat sig är Anna Kristoffersson. Hon pekar även på följderna för Vevrehemmet där hennes far bor.
– Redan nu är det omöjligt att gå runt huset inom tomten och hållplatsen innebär så stort intrång att det bara återstår sex meter mellan huset och tomtgränsen, säger hon.

Senaste nytt omLund

Nyhetsbrev

×