”Får inte stanna trots tunga skäl”

– Vi har aldrig tagit ställning till hans eventuella skyddsbehov, utan bara om överföringen till Danmark, säger Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket.
Han vill inte uttala sig i det enskilda ärendet. Men utifrån beskrivningen av Hassans fall menar han att det är ett typiskt så kallat Dublinärende. Det innebär att Hassan måste söka asyl i det land dit han först anlände, det vill säga Danmark.

Detta trots att hans tro hade varit ett tungt vägande skäl för att få stanna, om han hade fått sin sak prövad i Sverige.
– Om man gör en trovärdig konvertering så är det ett mycket tungt vägande skäl.
Nu menar Fredrik Bengtsson att Hassan i stället måste lyfta fram sin konvertering och att han har förföljts på grund av en kärleksrelation när han väl kommer till Danmark.

Han har fått avslag tidigare i Danmark. Har inte Sverige något ansvar för att skydda honom när hans skäl skulle räcka för att få stanna här?

– Sverige tar ansvar för sin egen asylprövning. Vi har ingen anledning att ifrågasätta att danska myndigheters asylprövning skulle vara rättssäker.


Hur vanligt är problemet att man inte vågar berätta om alla sina skäl för att få asyl?
– Det är inte ovanligt och jag har stor förståelse för att han har känt sig osäker och rädd. Han måste visa på de här omständigheterna som han inte tidigare har berättat om, så får man ta ställning till dem i Danmark.

Dagens fråga

Känner du någon som drabbades av terrorattacken i London?

Loading ... Loading ...
×