Eva Grip
som varit projektledare för Hotspot Kölleröd

Behövs fler turistboenden

Efter ett och ett halvt år gick man i juni i mål med Leaderprojektet ”Hotspot Kölleröd” .
– Det har varit väldigt tillfredsställande att se att att folk har engagerat sig tillsammans för bygden och resurserna som finn här, säger Eva Grip som varit projektledare.
Hotspot Kölleröd var ett EU-finansierat landsbygdsprojekt och syftet var att marknadsföra området. Både utåt mot turister, men också mot dem som bor kring Kölleröd, som ligger sydost om Hörby.

Under projektets gång har en mängd aktiviteter genomförts och nya gemenskaper har uppstått.
– Mest nöjd är jag med att vi har haft en projektgrupp som träffats en gång i månaden helt ideellt och som inspirerat varandra, säger Eva Grip.
Den gruppen kommer fortsätta att träffas även efter att projektet nu avslutats. Dessutom kommer flera av turistsatsningarna som utvecklats att leva vidare.

Eva Grip är nöjd med projektet, men understryker att det bland annat krävs fler boenden.
– Mitt önskemål är att fler lantbruk ska öppna upp för så kallade ”bo på lantgård”-boenden. Fler boenden är en förutsättning för att öka turismen.

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×