Antagningskraven för läkarprogrammet sjunker i hela landet – så även i Lund. Där räcker det nu med 1

Antagningskraven för läkare rekordlåga

Antagningskraven för läkarprogrammet sjunker i hela landet – så även i Lund. Där räcker det nu med 1,85 på högskoleprovet för att bli antagen i höst, jämfört med för ett antal år sedan då toppbetyget 2,0 krävdes generellt i hela landet.
– Det är rekordlågt. Förra året var det 1,9, säger läkarstudenten Nils Karlsson, som sammanställt statistiken på hemsidan läkarstudent.se.

Ändå är det högre än vad som krävs vid bland annat Karolinska institutet, Uppsala universitet Göteborgs universitet där 1,80 gäller. Lägsta kravet, 170, ställer Örebro universitet.
– Regeringen har sedan ett antal år tillbaka beslutat om att bygga ut läkarlinjerna i och med att råder läkarbrist. När det blir fler platser så blir det plats även för ansökande som har lägre poäng, säger Nils Karlsson.
Samtliga av landets lärosäten kräver dock 22,5 för urvalsgruppen B2, det vill säga sökande med gymnasiebetyg med komplettering. Vid Lunds universitet gäller det även för B1, sökande med gymnasiebetyg utan komplettering.
Att kraven är lägre för att söka in på högskoleprovet anser inte Eva Wiberg, prorektor vid Lunds universitet, har någon större betydelse.
– I förhållande till tidigare år så är det en marginell förändring. Det är även en så liten mängd som tas in på högskoleprovet. Men det är bra att den möjligheten finns.

Senaste nytt omLund

Nyhetsbrev

×