et finns ett stort trädgårdsintresse i Sverige. Men fokus hos trädgårdsvurmarna ligger mer på blommor och prydnader än på att odla ätbara saker

Gamla fröer får nytt liv

 Sedan starten för tio år sedan har 187 sorters fröer kommit in till Fröuppropet, med syftet att bevara gamla köksväxter. Efter några års kultiverande hoppas projektledaren Lena Nygårds nu på nästa steg.
– Att få fröfirmorna att börja sälja fröerna, säger hon.
Det finns ett stort trädgårdsintresse i Sverige. Men fokus hos trädgårdsvurmarna ligger mer på blommor och prydnader än på att odla ätbara saker, att döma av försäljningen av fröer och andra tillbehör. Lena Nygårds tycker sig se tecken på en förändring, ett groende intresse för fördjupning.
Fröuppropet utvecklades inte riktigt som hon tänkte sig på förhand.
– Jag trodde att vi skulle få in mycket blommor. Men i stället kom det ärtor, bönor och kålrötter som ibland hade varit i odling i över 100 år på ungefär samma ställe, och gått i arv, säger Lena Nygårds.
Det man hade sparat var alltså maten, för att vara säker på att trygga försörjningen.
– En plats på landsbygden var väldigt mycket mer isolerad tidigare. Man hade sina sorter som man visste fungerade på den platsen, i det klimatet.
 

×