Mp vill miljardsatsa på skolmiljön

Investeringen innebär en statlig medfinansiering till skolans huvudmän där staten står för en fjärdedel av kostnaderna, vilket gör att den totala satsningen blir 6 miljarder kronor. Tre av fyra skolor har så dålig luft att den skapar hälsoproblem för lärare och elever, konstaterar Miljöpartiet och stödjer sig på en analys från Energimyndigheten och Boverket som gjordes 2007.

Partiets mål, som presenterades i Visby på tisdagen, är att alla inom skolan ska ha en god arbetsmiljö senast 2020. Statens del av den föreslagna satsningen, 1,5 miljarder kronor 2014—2018, motsvarar det statliga stödet för ROT-avdrag för privatbostäder. Övriga 4,5 miljarder ska enligt förslaget betalas av skolans huvudmän, kommunerna och ägarna av friskolorna.

Miljöpartiets föreslagna breddning av av rot-avdraget till att även gälla skolor, hyresrätter och bostadsrätter skapar enligt partiet ungefär 30 000 nya jobb på kort sikt. Satsningen på skolmiljön, klassrumslyftet, uppskattas stå för 1 000—2 000 nya jobb.
– Den här ”skol-roten” är en motor för att få i gång investeringarna, underströk språkröret Gustav Fridolin på presskonferensen.

Han fick givetvis frågan vad som händer om huvudmännen, till exempel kommunerna, ändå inte vill ta sin del av skolrenoveringarna.
– Vi är beredda att satsa mer pengar om det behövs.
– Luften i tre av fyra svenska skolor är så dålig att den skapar hälsoproblem och gör det svårt att bedriva undervisning. Barn och lärare ska ha en bra arbetsmiljö, säger Gustav Fridolin.
– Man ska bli pigg av att gå till skolan, inte trött, fortsätter han.

TT: Statens budget är väldigt stor — varför bara en och en halv miljard?
– Det är en motor för att få igång de investeringar som behövs, svarar Fridolin.

MP:s mål är att alla skolor i Sverige ska ha en bra arbetsmiljö till 2020. Fridolin pekar på att Boverket sagt att 4,5 miljarder kronor behövs för att nå det, så de sex miljarder MP vill satsa ska också räcka till energieffektivisering och pedagogisk arbetsmiljö.
– Kommuner som inte har så mycket pengar ska kunna få mer än andra för att sätta igång investeringen, säger Fridolin.

TT: Finns det inte risk att de säger att de har lite — för att få mer?
– Tack och lov har vi insyn i huvudmännens medel, svarar han.

Han säger att båda lärarfacken talat med den möjliga framtida regeringskamraten Socialdemokraterna om investeringen.
– Jag hoppas att Socialdemokraterna, precis som vi, vill ta tag i det här.


Dagens fråga

Känner du någon som drabbades av terrorattacken i London?

Loading ... Loading ...
×