Flygrakans café får uppskov med skuld

Kronofogden har jagat Sylvia Johansson, som driver caféet, ett bra tag för att få in de obetalda skatterna.
För en vecka sedan var det konkursförhandling i Ystads tingrätt.
Sylvia Johansson kunde visa att hon kan lösa skatteskulden och fick uppskov till den 25 juni med att betala av 30 000 kronor på skulden.
Tinget har beviljat företaget uppskov tidigare, och det är inte osannolikt att tingsrätten ger Sylvia Johansson ett nytt uppskov med att betala av den ännu en gång, om det visar sig att företaget inte är på obestånd.
– Vi är en part i målet. Kronofogden har skulder att driva in på 120 000 kronor i så kallade allmänna mål.
Inget har krediterats på skulden hittills, säger Lena Ranberg, som handlägger ärendet på Skattemyndigheten.
Hon har besked om att Flygrakans café har fått uppskov med att göra en delbetalning på den totala skulden med 30 000 kronor. Det ska vara gjort till nästa konkursförhandling.

–Man tittar på olika skäl för att bevilja uppskov. I det här fallet har uppskov beviljats några gånger tidigare. Ju mer man betalar av på skulden desto större är sannolikheten att man får fortsatt uppskov. förklarar Lena Ranberg.
Ytterst är det alltid tingsrätten som beslutar om uppskov även om staten har en annan uppfattning.
– Vi för vår talan i tingsrätten precis som motparten, säger Lena Ranberg.

Staten hade inget att erinra mot det senast beslutade uppskovet. Kan man visa att det är tillfälliga orsaker som orsakat obeståndet och det finns möjlighet att reglera skulden, brukar det inte vara några större problem.

Sylvia Johansson säger bestämt att Flygrakans café aldrig har varit hotat av konkurs.
– Anledningen till skatteskulderna är att jag har blivit lurad av en person. Det orsakade stor skada i företaget och dryga advokatkostnader för mig. Jag har försökt att sälja caféet, men har inte lyckats med det på grund av olika anledningar, som personen som lurade mig har skuld i också, säger Sylvia Johansson.
I dag går, enligt Sylvia Johansson, caféet bra.
– När det skrevs i media att vi var begärda i konkurs i våras orsakade det stora svårigheter för företaget. Mitt mål är att betala skatteskulden och det kommer jag att klara, säger Sylvia Johansson.
Kronofogden kunde inte verkställa en utmätning under hösten 2012 då företaget saknade tillräckliga tillgångar. Då bedömde skattemyndigheten att gäldenären inte kunde betala sina skulder.

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×