Foto: Scanpix

Smakplats Skåne blir TransforMAT och förlängs

I samband med årsskiftet så bytte också projektet namn från Smakplats Skåne till TransforMAT. Det nya namnet är ett avstamp för att erbjuda ännu mer och bättre hjälp för utveckling av skånska små livsmedelsföretag.
Gårdsmejerier, charkuterier, bryggerier och bagerier är bara några exempel på de över 850 matföretag som ingår i TransforMATs nätverk. Med utbildning, ett brett kontaktnät och rådgivning hjälper TransforMAT matföretagen till hållbar tillväxt och utveckling.
Trots modern teknik så är kraften i mötet mellan människor fortsatt centralt i utvecklingsarbetet med företagarna i TransforMATs nätverk. De nya samarbeten som uppstått då projektet arrangerat speed-dejting mellan kockar och producenter är bara ett exempel som vittnar om kraften i möten mellan människor. Ett annat exempel är de kurser som arrangerats som förutom ren kunskap också gett grogrund till nya nätverk och samarbeten.

×