Längorna runt den röda huvudbyggnaden ska rivas. Frågan är om de inte faller ihop av sig själva innan dess.

Lund köper
La Strada

– Det är viktigt för att milön ska bli intressant. Det ger ett mervärde som vi hade förlorat om allt hade rivits och alla träd huggits ner, säger Eva Dalman, projektchef för Lund NE/ Brunnshög på stadsbyggnadskontoret.
La Strada, eller fastigheterna Östra Torn 28:9-10 som är de egentliga beteckningarna, ägs i dag av CG Morgan Hotell AB.

Bolaget hade för avsikt att förvandla La Strada till hotell, men planerna skrinlades på grund av bristande finansiering.
Husen har fått stå och förfalla sedan millennieskiftet. I köpeavtalet står det att nuvarande ägare ska riva alla byggnader förutom det röda tegelhuset. Detta ska dock säkras från ytterligare förfall.
– Det är en viktig byggnad. Att den ser ut som i dag är inte bra. Men ännu har kommunen inga konkreta planer på vad La Strada ska användas till, inte som jag känner till i varje fall, säger Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har gjort en omfattande inventering av kulturmiljön i Lund NE/ Brunnshög, det vill säga området från Sony till Odarslöv. En rad gårdar och hus pekas ut som kulturhistoriskt värdefulla.
– Vår avsikt är att bevara så många som det går av dessa. Men i vissa fall blir det svårt, till exempel beroende på spårvagnsdragningen och breddningen av Odarslövsvägen, säger Eva Dalman.

Östra Torn 28:9-10 är tillsammans 4 500 kvadratmeter stora. På 28:10 uppfördes på 1870-talet den nuvarande röda tegelbyggnaden som ett skolhus.
På 1950- och 60-talen fungerade byggnaden som ett värdshus – La Strada. I den äldre generationen är det många som har minnen från detta.
I längan fanns ett vandrarhem. La Strada (Landsvägen) är döpt efter en Fellinifilm från 1954.

Dagens fråga

Har du ställt fram balkong- eller utemöblerna än?

Loading ... Loading ...
×