Inbetalningsavin på donationen.

Ahlkvist tiger om hemlig medfinansiär

Men det finns frågetecken kring mottagandet av gåvan och var pengarna kommer från.
Kommunalrådet Lars Ahlkvist (M) säger att han vet vem givaren är, men att han inte tänker berätta det.

Redan i onsdags kväll, under en ajournering i kommunfullmäktige i Hörby, avslöjade Hörbys kommunalråd Lars Ahlkvist (M) för Skånska Dagbladet att Hifab hade fått en privat medfinansiär till den omdiskuterade tavlan, som beräknas kosta 600 000 kronor.
Lars Ahlkvist ville dock inte berätta vem givaren är. Skånskan begärde på torsdagen och fredagen, med stöd av offentlighetsprincipen, ut handlingar som styrker att Hifab har tagit emot pengarna och uppgifter om vem den hemliga avsändaren är.

En kopia på en postväxel från den 26 november, utställd på Hifab (Hörby Industrifastighet AB) har mejlats till redaktionen. Likaså ett kortfattat brev, diariefört den 28 november, där det står att signaturen ”Anonymus” har skänkt 100 000 kronor till Hifab för arbetet med målningen.
Det framgår dock inte vem donatorn är. Postväxeln är undertecknad av två banktjänstemän.
Några andra namnuppgifter finns inte, varken på postväxeln eller på den anonyma skrivelsen.

När Skånskan på fredagen började ställa frågor om gåvan, och begärde ut verifikationer kring donationen presenterade kommunen nyheten om gåvan på sin hemsida.
– Det har överlämnats en postväxel till Hifab och ett medföljande brev, och så vitt jag vet har postväxeln redan lösts in, säger Lars Ahlkvist.
Lars Ahlkvist säger att han vet vem givaren är, men att han inte kan lämna ut uppgiften.
– Jag har lovat att inte lämna ut namnet. Givaren har uttryckligen bett att få vara anonym. Jag kan alltså inte berätta vem det är, lika lite som ni kan lämna ut uppgifter om era källor.

– Men så mycket kan jag i alla fall säga, för att undanröja eventuella tvivel, att det är en person som inte är med på tavlan, säger Lars Ahlkvist, som är ordförande både i kommunstyrelsen och Hifab.
Frågan är om mottagandet av gåvan har gått rätt till. Enligt Helena Linde, jurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL), måste det fattas ett formellt beslut om att en gåva ska tas emot av en kommun eller kommunalt bolag.

– Den allmänna rättsuppfattningen är att kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige tar beslutet.
En gåva förutsätter både ett givande och ett mottagande, säger Helena Linde som menar att gåvan till Hörby bara är en utfästelse om en gåva så länge inget beslut har fattats.
– Det kan ju finnas ett problem i att ta emot gåvor från anonyma donatorer eftersom alla donatorer inte är önskvärda.

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×