Samir Muric i Eslöv studerar till imam på distans. Han har startat Sveriges hemsida där fullt utbildade imamer ger de officiella svaren på frågor som folk kan tänkas ha om islam. Både troende och icke-troende kan ställa frågorna. Foto: Lennart Andersson

Officiella svaren om
islam på ny hemsida

– Jag vill visa att vi muslimer inte är ett hot för detta lands utveckling, utan snarare tvärtom vill bidra på alla möjliga sätt för att landet ska gå framåt och bli bättre!
Några frågor som besvaras på hemsidan är:
Lär Koranen ut att man ska döda, beskatta och konvertera icke-troende?
Varför får inte muslimer äta griskött?
Är det felaktigt att prisa Profeten (frid och välsignelser över honom) alltför mycket?
Hemsidan, helt på svenska, finns på Internetadressen fragaimamen.se och drog igång i början av november.
Den har redan blivit en stor framgång, med 100-150 dagliga besökare.
– Det finns ingen motsvarighet i Sverige. Det finns många som skriver på Internet, men få som är fullt utbildade. Här kan alla få helt korrekta svar av utbildade imamer, säger Samir Muric.
Han anser att okunskapen om religionen är stor – både bland troende muslimer och andra.
Och irriterar sig mycket på att det så ofta är extremister som tillåts tala för islam i svensk massmedia.

Samir Muric kritiserar också TV4:s Uppdrag Granskning, som med dold kamera gick in i svenska moskéer med syftet avslöja vilka typer av råd som kvinnor som misshandlats av sina män får där.
– De man frågade var inte representativa. Några av dem var inte utbildade. Muslimer i hela landet har upprörts över deras felaktiga svar
– På min hemsida fick en man som slagit sin fru ett mycket strängt och hårt svar på sin fråga om det, säger Samir Muric.

Slutet på svaret
lydde: ”Män som misshandlar sina fruar får aldrig vara omedvetna om Allahs vrede och straff. Allah är Allseende och Allhörande. Frukta Allah.”
Det finns få imamer i Sverige. Två i Malmö och någon i Stockholm och de har fullt upp.
– En del av dem har inte riktigt den behövliga kompetensen för att kunna leda församlingarna framåt och att tillfredsställa behoven som finns inom församlingarna.

– Alla imamer här talar inte så bra svenska och de är oftast äldre män som inte förstår hur ungdomar och yngre vuxna har det i samhället på samma sätt, säger Samir Muric.
Samir Muric samarbetar med imamer och lärda som är verksamma i västvärlden. En finns i England, en i Sydafrika. En kvinnlig lärd bor i USA.
Samir Muric förmedlar frågorna och översätter svaren, tillsammans med några andra konvertiter.

Hittills har fyra, fem dagliga lagts in på hemsidan som alltså är flitigt uppdaterad.
Han är bara inne på första året av sin Imamutbildning, som finns i Kanada, är på halvfart och tar fem år.
Samir Muric studerar samtidigt till audionom i Lund och är verksam i Eslövs islamiska kulturförening, som har lokaler på Vålarödsvägen.
– Dit är alla välkomna och vi har öppet större delen av dagarna. Imamutbildningen är två timmar om dagen och är på arabiska. Det är mycket korantolkningar. Sedan är jag ute och föreläser om islam också, bland annat på skolorna. Så jag har fullt upp! säger han.

Han är själv sunnimuslim, den stora grenen av religionen. Men Samir Muric samarbetar gärna med andra muslimer – och med andra religioner.
– Jag träffar gärna präster från svenska kyrkan, och känner flera här i Eslöv, säger han.
Några pengar kommer han inte att tjäna på sin hemsida, även om den blir populär.

– Allt jag vill är att ge en mer balanserad bild och öka kunskapen och medvetenheten bland vårt lands medborgare, om att islam är förenlig med Sveriges lagar, kultur och traditioner – och inte motsatsen som det ofta påstås i dag, säger Samir Muric.

Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×