JO utreder miss
med kraftverk

– Det föll mellan stolarna helt enkelt. Det är bara att acceptera att vi har gjort en miss i vår handläggning, säger Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef i Tomelilla kommun.
De två vindkraftverken som ligger nära Äsperöd, precis över kommungränsen till Tomelilla, har väckt en hel del känslor bland grannarna Nu har nio personer anmält hur vindkraftverken hanterats till Justitieombudsmannen (JO).
Enligt de boende har flera beslut som tagits om vindkraftverken brutit mot såväl kommunens översiktsplan som Naturvårdsverkets riktlinjer för bullerstörningar.

I september 2011 upphävde länsstyrelsen därför kommunens beslut att inte ingripa och krävde att farorna med verket skulle utredas. Något som alltså inte har blivit gjort, drygt ett år senare.
Enligt Jörgen Prahl kommer byggnadsnämnden att ta upp ärendet igen vid sitt nästa möte.
Förutom att en handläggare slutade ligger resursbrist bakom att utredningen aldrig blev av, enligt en tjänsteman som JO har intervjuat. Det är dock inget som kommer att mildra Justitieombudsmannens eventuella kritik, enligt Anna Backman som handlägger ärendet på JO.
– Det är en förklaring, men ingen ursäkt. Det är ofta resursbrist som ligger bakom att fel begås.

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×