Hotar sätta stopp för socialbidragen

Åtgärderna är uppenbart orimliga, konstaterar socialförvaltningen.
– Det strider mot gällande lagstiftning och påverkar allvarligt medborgarnas liv och hälsa, påpekar tillförordnade socialchefen Ingrid Larsson i ett tjänsteutlåtande.

Bakgrunden är denna: Kommunledningen har tröttnat på att socialnämnden inte håller sin budget, och pressar nämnden att redovisa ett nollresultat redan under 2012.
Politikerna i nämnden står därmed inför en mycket besvärlig uppgift. Prognoserna visar att socialnämnden kommer att gå back med cirka 19,5 miljoner kronor även i år. Detta trots att besparingar på omkring tio miljoner kronor redan är på gång.

Dagens fråga

Var det rätt land som vann VM i fotboll?

Loading ... Loading ...
×