Vinstintresse och pragmatism

Många tycks tro att vinster i välfärden blir den stora frågan när Socialdemokraterna samlas till kongress i Göteborg nästa vår. Partimedlemmar, journalister och andra förefaller förbereda sig för en stentuff ideologisk batalj. Ja, det finns onekligen olika åsikter inom partiet. På ena sidan hittar vi Höganäspolitikern Bengt Silfverstrand med flera, som säger kategoriskt nej till privata vinster. På den andra bland annat ledarskribenten Widar Andersson, som själv engagerat sig i privata skolföretag. Visst är frågan viktig, men jag hoppas verkligen inte att det blir kongressens huvudfråga. I så fall tror jag att Socialdemokraterna lever farligt. Först och främst därför att det trots allt finns en rätt stor samstämmighet. Tror jag i alla fall. Jag har inte träffat en enda socialdemokrat som ser oproblematiskt på privata vinster i välfärden. Nja, möjligen med något enda undantag. Om behoven, och bara behoven, ska styra fördelningen av resurserna, då finns det faror med privata vinstintressen.

Det är ingen slump att privata vårdföretag trängs i Stockholms innerstad, medan de är sällsynta i Surahammar. Jag misstänker på goda grunder att ungefär lika många Socialdemokrater tycker det är bra med valfrihet. Som enskild ska du kunna välja och välja bort en skola eller en vårdcentral. Om valfriheten ska vara reell, då fordras att det finns alternativ att välja mellan. Alltså finns det skäl att öppna för andra än offentliga aktörer. Den enskildes makt sporrar skolor och vårdgivare att hela tiden göra sitt bästa. Alltså gäller det att hitta en linje som gör att det går att förena fördelning efter behov och valfrihet. Det tycker jag att Socialdemokraterna har gjort. Många menar att linjen är otydlig, att det krävs ett tydligt ja eller nej till vinstintressen. Jag håller inte med. Om alla privata företag kastas ut blir i praktiken valfriheten och konkurrensen obefintlig. Dessutom kastar vi ut en massa företag som i dag bidrar med framgångsrika verksamheter. Samtidigt måste alla, offentliga och privata aktörer respektera samma spelregler. De ansvariga måste vara beredda redovisa och försvara hur de använt varenda skattekrona. Så är det inte i dag, och därför måste kraven på öppenhet och hög kvalité skärpas. Kort sagt, Socialdemokraterna har även i denna fråga valt en pragmatisk linje. Inget förbud som försvårar valfrihet, men tydliga regler som tämjer privata vinstintressen Det finns ytterligare ett skäl varför jag vill att frågan inte ska bli kongressens huvudfråga. Trots allt, få medborgare ligger vakna om nätterna på grund av vinster i välfärden. Däremot är det många som drabbas hårt av massarbetslösheten. Arbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå. Om inte Socialdemokraterna ser detta som det största problemet, ja, då är det inte bara det Socialdemokratiska partiet som lever farligt. Lars Stjernkvist

Dagens fråga

Intresset för vinylskivor ökar. Saknar du dem?

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×