Dags att fokusera på mannens våld

Båda dessa mäns mödrar har förekommit ofta i det mediala bruset och även i rättegångarna. Varför är det så? Varför är det en ryggmärgsreflex för pressen att lyfta fram en mamma och var är då dessa mäns fädrar? Det har talats och skrivits mycket lite i media om deras pappor eller mansförebilder. Det vi vet är att deras pappor har varit mycket eller helt frånvarande under dessa pojkars uppväxter. Har detta spelat någon roll för pojkarnas normbildning om mannen – om deras mansroll? Utifrån dessa två enstaka fall och män är det intressant att fundera vidare över den normbildning i samhället som handlar om mannens villkor och bakgrunder under sin uppväxt.

Det finns så klart många andra skäl än Breivik och Mangs att fundera över mansrollen och hur de sociala normerna för mannen ser ut i dagens samhälle: vad bör mannen göra i sin roll som man?

I alla våldshändelser vi dagligen får reda på via olika media dominerar – utan någon som helst tvekan – mannen/männen: James Holmes vid Batmanfilmen i Denver, Colorado; drogkarteller i krig i Mexico; talibaner i Afghanistan; Syriens president Bashar el-Assad och hans krig mot sitt folk med tiotusentals döda; 16 våldtäkter på en vecka i Göteborg och 1091 våldtäkter i landet i juni och juli i år, enligt Brå. Vapenindustrin går med enorma vinster. Fruktansvärt. Vad är det för män som går omkring i världen, är den fråga som många ställer sig när man läser om allt detta elände.

Att mannen har en komplex roll i samhället det är de flesta överens om. Det som inte på likartat sätt diskuteras i dag på ett djupare sätt i samhällsdebatten är mannens roll och mannen som norm. Det är en stor brist och är dags att starta denna diskussion på större handlingsinriktat allvar. Vi vet att på andra och negativt belastade samhälleliga områden så dominerar männen kraftigt. Av alla intagna på svenska fängelser så var det 2011 ca 93% som var män (Kriminalstyrelsen, juli 2012). Våld i nära relationer begås i det stora flertalet fall av männen (”Våldet och kärleken”, Lotta Agevalls rättssociologiska avhandling 2012 och Projekt Karin i Malmö, 2010). Hur kan det komma sig att mannen dominerar på dessa områden? Männen är överrepresenterade när det gäller deltagande i dataspel med vålds- och krigsinslag. Samma sak i fråga om filmkonsumtion. Män är överlag våldsammare än kvinnor. Män är fysiskt starkare är kvinnor och utsätter kvinnor för hot och obehag i samband med våldtäkt och sexualbrott.

Det är samtidigt sannolikt så att det var ännu värre förr i Sverige. Men vad hjälper det i dag. Brå har 2004-2011 arbetat med eller stött ett otal olika projekt som syftar till att finna förebyggande vägar mot våldet: i Gällivare, i Skövde, Karlstad, Norrköping, i Norra Botkyrka, Uppsala, Svenska kyrkan i Hässelby, i Kista m.fl. platser med projekt. Det är bra arbeten som görs mot våld men detta räcker inte till.

Jämställdheten mellan könen har blivit bättre för varje generation under förra och detta sekel. Idag ser vi fler män med barnvagnar på stan än på 60-talet. Fler män hämtar sina barn på dagis och fritids. Allt fler män tar ut föräldraledighet, men endast i blygsam omfattning än så länge (ca 25 procent). Nu förs en debatt om en 50–50-kvotering av föräldraförsäkringen ska lagfästas. Det är gott nog, men männens dominans och våldsanvändning fortsätter.

Något nytt är säkert på väg som rör förändringar av mansnormen i samhället. Sådana normförändringar vet vi är beroende av det sociala sammanhanget där normen verkar men det tar tid att växla över i nya normer och roller. Normativiteten är beroende av så mycket annat för att ändras i grunden. Det vi vet om normer är att de handlar om förväntningar dvs. de förväntningar som jag som person känner av från min omgivning. Om jag känner en förväntan från min närmaste omgivning att jag borde ändra mitt beteende, så kan det hända att det har effekt. Ju starkare förväntningar desto troligare att en normförändring äger rum. Det har också att göra med frågan om vem som uttrycker förväntningen.

1982 gav Liber ut en intressant bok, ”Våra pappor. Fäder, söner och döttrar berättar om fadersrollen” (”Fathers”, 1981), av Robert Meister skribent i New York. Meister har gjort ett stort antal inträngande intervjuer, där fäder, söner och döttrar öppet talar om vad samspelet mellan far och barn betytt för deras liv. Författaren inleder boken med att han efter en större och systematisk genomgång funnit – då – att det saknas information om fäder i den psykologiska och socialvetenskapliga litteraturen. För varje publicerad artikel, skriver Meister, om förhållandet mellan fäder och barn fanns det 15 som på motsvarande sätt diskuterar moderskapets roll. Det finns i princip samma ojämna relationer i dag, 30 år senare.

En belysande bild av faderns inflytande på barnet ger oss Karl Ove Knausgård i Min kamp 2: ”Vanja satt och viftade med skeden? Hon hade gröt ända upp i pannan? men i praktiken var den första impuls som dök upp i mig en som ville korrigera. Det var far i mig. Han tolererade inte så mycket som en brödsmula utanför tallriken när jag var barn. Men det visste jag ju, det hade jag själv blivit utsatt för och hatat med varenda fiber i min kropp, så varför skulle jag till varje pris föra det vidare?”

Björn Ranelid har också ett i sammanhanget intressant fadersporträtt i sin nya Malmöroman ”Tyst i klassen” med den färgstarka modern Karin Lilja, som har sex söner och en man, Oskar Lilja, som super, slåss och hånar med ödesdigra följder för flera av barnen.

Huvudfrågan är ju om det spelar någon roll med männens närvaro respektive frånvaro i ett hem med barn, i synnerhet pojkar. Pappor och vuxna kan så klart vara fysiskt närvarande men på djupet upptagna av karriären och vara psykiskt frånvarande. Det vi vet i dag är att om pappan/mannen är frånvarande saknas högst sannolikt en ”role model”, en normmodell för pojkarna under uppväxten om hur man som man bör handla i olika situationer. Hålrummet kan ibland fyllas av en annan man i närheten, en släkting eller en nära granne som bryr sig och engagerar sig i pojken.

Men här föreligger en dubbelhet. Män behövs, men det blir då viktigt att männen och vuxna förmedlar t. ex. rättvisa, solidaritet, medkänsla, närvaro, tydlighet, jämställdhet. I fallet Breivik och Mangs, tycks problemet ha varit att frånvaron av pappan har lämnat barnet att utveckla och hitta sina egna normer. I en tid då dataspel och film blir allt vanligare daglig underhållning för barn uppstår en risk att den virtuella världen sammansmälter med den reala. Denna utveckling kan bara hävas genom samtal i vardagen med vuxenförebilder.

Det är dags att på allvar och i en konstruktiv diskussion sätta fokus på de normbildande spåren efter fäderna. Kan vi nu äntligen få igång en omfattande forskning och samhällsdebatt i landet om mäns våld – utan att det ses som en ytterligare demonisering av män eller att vi uppfattas som kärnfamiljsfundamentalister. Det behövs det djupa och konstruktiva allvaret i dessa samtal för att ta fram olika handlingskompetenser.

Just nu förbereder regeringen nästa forsknings- och innovationsproposition med prioriteringar för perioden 2013-2016. I höst ska propositionen presenteras. Ett sätt att komma vidare i mycket större skala än hittills för att minska mannens-männens våld är att få igång ett stort nationellt, mångvetenskapligt och praktikernära forsknings- och utvecklingsprogram utifrån denna tematik. Och då handlar det om en riktigt stor och långsiktig satsning som involverar flera forskningsmiljöer i landet och med rejäla resurser. Det handlar om den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Behovet av handling nu talar ju för sig självt.
Per Wickenberg och Håkan Hydén,
professorer i rättssociologi, Lunds universitet

Dagens fråga

MFF har sju poäng ned till tvåan Djurgården. Blir det nytt SM-guld för Malmö?

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×