Malmö stad önskar sig fler lokaler för barn

Det stora sökandet av lokaler för olika behov är stort och innefattar alla stadsdelar.
De mest utsatta grupperna är de som har sociala problem eller inte ännu har kommit in på bostadsmarknaden.

Sociala resursfölvaltningen söker till exempel efter boende för 15 kvinnor och 45 män med kroniska alkoholproblem. De som behövs är lägenheter, med vissa gemensamma utrymmen.
Även boende för lägenheter för personer med psykisk funktionsnedsättning saknas. Det som behövs är 20 lägenheter och gemensamma lokaler, även en gård anges vara intressant.

Malmö stad behöver också 15 platser till för ensamkommande flyktingbarn och en större lokal vid Möllevången för Somaliskt informationscenter.
I Västra hamnen vid Stapelbädden byggs just nu en ny idrottshall, men den väntas stå färdig tidigast 2015. Så vid större idrottsarrangemang körs barnen från Västra hamnens skola till Johannesskolans idrottshall.
– Vi söker inte nödvändigtvis en idrottshall. En gymnastiksal kan också fungera för de minsta barnen på Västra hamnens skola, säger Karin Wittenfelt på Malmö stad.
Det som kan komma att bli aktuellt i det här fallet är den gamla bowlinghallen på Kockums fritid.

– Bowlinghallen är utriven och vi för dialog med Malmö stad i ärendet, men den kan inte bli klar till skolstarten Augusti, september, säger man på Kockums fritid.

Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×