Kevin Rosbergs pappa Jörgen är osäker på om Skolinspektionens kritik kommer att förändra situationen för hans son. Arkivbild: Torbjörn Wester

Skola får kritik

Skånskan uppmärksammade Färsingaeleven Kevin Rosbergs situation i februari i år. Kevin, som har Aspergers syndrom, behöver lugn och ro omkring sig för att klara av skolarbetet och har svårt med sociala situationer. Så länge han fick gå i en mindre grupp med bara ett par andra elever gick det bra, men i vintras drogs stödet in och skolan placerade honom åter i helklass tillsammans med specialpedagog med resultatet att Kevin skolvägrade. Det har han fortsatt med hela våren, trots att skolan erbjudit en viss grad av enskild undervisning.
Varken Kevin eller hans föräldrar tyckte att Färsinga lärcentrum gjorde tillräckligt för att stödja honom och anmälde tidigare i år skolan till Skolinspektionen. Myndigheten tar i sitt beslut, som kom i dagarna, dock inte ställning till vilka stödåtgärder som är rätt eller fel, utan koncentrerar sig på om skolan lagt tillräckligt mycket energi på att försöka hjälpa Kevin.
Och det har den inte. Man har under lång tid ”förhållit sig passiv och inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att tillgodose Kevin Rosbergs rätt till utbildning”, skriver Skolinspektionen. Bland annat handlar det om att stödet inte grundar sig i utredningar och bedömningar av Kevins individuella behov. Vidare är åtgärdsprogram mycket summariskt skrivna och det framgår inte hur åtgärderna ska följas upp. Skolinspektionen tycker heller inte att Färsinga gjort tillräckligt för att försöka få Kevin att börja gå till skolan igen.
Nu måste Färsinga senast den 10 september ta fram ordentliga åtgärdsprogram och göra en riktig utredning av Kevin Rosbergs behov av stöd.
Pappan Jörgen Rosberg är dock tveksam till om beslutet kommer att förändra situationen.
– Jag vet egentligen inte vad det kommer att innebära. Man hoppas ju men man tvivlar på samma gång. Jag har tappat förtroendet för den skolan.
Tidningen har förgäves försökt nå Färsinga lärcentrums rektor Bo Stenqvist för en kommentar.

Dagens fråga

Tycker du att årets Malmöfestival har varit bästa hitills?

Loading ... Loading ...
×