Låt inte eurokrisen leda till superstat

I en ny bok av ekonomiprofessorn Mats Persson varnar han för att krisen används som förevändning av EU-kommissionen och dess tjänstemän att skapa en så kallad fiskal union och därmed ta ett jättekliv mot det Europas Förenta Stater som knappast är ett projekt som har folkligt stöd bland EU-s medborgare.

Sannolikt finns i EU-länderna ett genuint intresse för att hjälpa grekerna ur deras utsatta situation. Men är det verkligen detta som sker med de stödpaket som redan getts och som nu planeras?
I själva verket är större delen av pengarna som Grekland och andra länder får bara och vänder i Athen innan de går tillbaks i form av skuldräntor till banker, finansinstitut och andra som lånat ut pengar till grekerna. Länder som finansierar stödpaketen gör sig dessutom en hacka på vägen eftersom de lånat upp pengarna till lägre ränta än grekerna får betala när de försöker betala av räntorna på sina lån.

”Räddningspaketen är i praktiken ett stöd till de spekulerande bankernas ägare”, skriver ekonomiprofessorn Mats Persson i sin bok den Europeiska skuldkrisen som i går lanserades på SNS förlag.
Europas skuldkris får inte bli ett verktyg för att öka makten hos EU-kommissionen och dess tjänstemän och införa en ekonomisk överstatlighet. En sådan utveckling är odemokratisk och har ingen folklig legitimitet.

I stället för att rädda banker som lånat ut pengar till de skuldsatta staterna borde osunda banker få gå i konkurs, ECB och medlemsländerna skapa hållbara insättargarantier och se till att EU snabbt tar fram ett försörjningsstöd som gör att människor i de krisdrabbade länderna får mat och tak över huvudet.

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×