Lärare i Rosengård
vill lämna skolkaos

Skånskan har träffat tre lärare som jobbar på en av skolorna i Rosengård. De vågar inte att ha sina namn i tidningen därför att de vet sedan tidigare att arbetsgivaren inte gillar illojala medarbetare. Men de kan ändå inte bara se på när deras arbetsplats har förvandlats till ett fullständigt kaos. De vill att någon reagerar för att ta tag i det som de själva ser som en allvarlig kris.
Bakgrunden till de stora problemen är den omorganisation som har skett på skolorna i Rosengård. Tanken var att elevernas resultat skulle förbättras genom en förbättrad organisation som kallas ”Framtidens skola”. Men lärarna menar att resultatet har blivit raka motsatsen.

I samband med omorganisationen kastades alla rektorstjänster upp i luften och hela organisationen skulle röras om. Det hette att det skulle vara rätt man på rätt plats. De skoledare som hade jobb inom skolorna fick söka sina tjänster på nytt och på så vis lyckades skolledningen få rotation på rektorerna.

Lärarna som Skånskan träffat fick en ny rektor och de är mycket kritiska till det nya ledarskapet. De saknar styrning och ledning och framför allt närvaro. I den nya organisation som skapades är det många möten och lärarna ser nästan inte till sin rektor. En frånvarande rektor hade kanske inte varit ett så stort problem i en skola som fungerar väl men så är inte fallet på lärarnas skola, tvärtom. Skolan i Rosengård har många elever som har stort behov av extra stöd och hjälp i undervisningen, men den lyser med sin frånvaro.

Det är en tuff miljö både för lärare och elever. Resurserna är knappa när det gäller personal men också materiel, inköpsstopp råder.
– Rosengårds skolor har varit en tuff arbetsplats under många år men vi har alltid haft stöd av varandra. Lärarrummet har varit en varm plats att komma till men nu är situationen så pass allvarlig att vi inte längre orkar ta hand om varandra. Även om det skulle komma en ny chef som jobbade på rätt sätt finns ingen kraft kvar, vi är körda i botten, säger en lärare.

Nu söker de nya jobb men det är inte lätt att hitta en annan arbetsplats. De säger att nästan alla deras kollegor gör samma sak och platsbanken hos arbetsförmedlingen ger dem lite hopp. En av lärarna är referens till sex andra kollegor som alla vill lämna skolorna i Rosengård.

Mitt i den stora omorganisationen som kraftigt bidragit till kaoset på skolan får de veta att Eva Ahlgren, stadsdelschef i Rosengård, har fått pris. Hon har utnämnts till årets offentliga chef. I motiveringen står det: ”Hon arbetar alltid för elevernas bästa och det visionsarbete Eva initierat är både smart och effektivt vilket också har lett till positiva förändringar i organisationen”.
De ställer sig frågande till priset och undrar kort och gott vem som har skickat in nomineringen?
– Vi känner inte igen den verklighet som pristagaren verkar arbeta i.

Dagens fråga

Har du ställt fram balkong- eller utemöblerna än?

Loading ... Loading ...
×