Många fattiga
barn i Rosengård

I en källarlokal i Rosengård, Malmö, håller Rörelsen Gatans Röst & Ansikte till. Bland väggar fyllda med bilder på såväl Ronaldinho som ABBA, med en studio där äggkartonger fungerar som ljudisolering och där trätrallar med en tjock matta blir en scen, öppnar Behrang Miri upp för dem som inte har råd med varken bussen in till stan eller avgiften till fotbollsklubben.
I stadsdelen där barnfattigdomen är som störst i hela landet är ungdomarna helt beroende av att deras fritidssysselsättningar är gratis.
– Många av ungdomarna här har aldrig kunnat lämna Malmö, de har knappt ens lämnat Rosengård. Det finns ingen möjlighet att de kan åka skidor på sportlovet. De här ungdomarna delar rum med fyra syskon och man har inte råd att varken skicka dem på utflykter eller betala föreningsmedlemskap eller avgifter för en danskurs, säger Behrang Miri.
På uppdrag av Socialstyrelsen har Statistiska centralbyrån (SCB) tagit fram siffror över den relativa fattigdomen bland barn och ungdomar i Sverige. Siffrorna bygger på hur många familjer som har en disponibel inkomst som är mindre än 60 procent av snittet för befolkningen i övrigt.
– Det är ett vedertaget EU-mått för att mäta ekonomisk utsatthet. I beräkningarna tar man bland annat hänsyn till familjernas storlek och antalet vuxna, säger Petter Wikström, statistiker på SCB.
Resultatet visar att andelen fattiga barn skiljer sig kraftigt åt över landet. Ett område, Rosengård, sticker ut väsentligt mer än andra. I denna stadsdel lever 71 procent av barnen i ekonomisk utsatthet. I Stockholmsförorterna Rinkeby/Kista och i Angered i Göteborg är motsvarande siffror 51 respektive 50 procent.
I kommunerna Danderyd och Täby däremot lever endast sex procent av barn och ungdomar i relativ fattigdom.
– Det är tyvärr en tendens vi ser i hela Europa, att klyftorna mellan olika grupper ökar, säger Hans Swärd, professor i socialt arbete, Lunds universitet.
Barnen drabbas både socialt och psykologiskt, säger han.
Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) säger till TT att klyftorna är ett problem.
– Vi har ett stort ansvar att ge barn så lika grundförutsättningar om möjligt. För att stärka familjernas ekonomi höjde vi vid årsskiftet riksnormen för äldre barn och ungdomar. Vi har också höjt barndelen i bostadsbidraget.

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×