Pelle Skerup (M).

Skerup ryter till
om nya Afrikaprojektet

Det ena partnerskapsprojektet i Karasburg i Namibia hann inte avslutas förrän det var dags för nästa. Hörby kommun har skickat in ansökningar till Sida om två nya projekt. Återigen är det Namibia som hägrar. Kommunen vill dra igång en ungdomssatsning i Karasburg. Ett utbyte med Peja i Kosovo är också aktuellt.

Sida har redan sagt ja till projekten, och ansökningarna godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott förra veckan. Båda projekten är treåriga.
Men Pelle Skerup (M) yrkade avslag på Namibiasatsningen, och reserverade sig mot beslutet. Han fick mothugg av övriga ledamöter i arbetsutskottet och förlorade voteringen med 1-4.

– Jag kan inte försvara det här längre. Många av våra väljare pratar om det och tycker att det är oacceptabelt att kommunledningen lägger så mycket tid på Namibiaprojektet, säger Pelle Skerup.
– Hörby tappar kompetens och kunskap genom att skicka ner folk till Afrika. Det är inte rätt att kommunen ska behöva avvara duktiga tjänstemän och politiker för ett partnerskapsprojekt så långt borta. Inte minst vårt kommunalråd behövs i Hörby. Resan fram och tillbaka tar tre dygn.
Namibiaresorna finansieras av Sida, och belastar inte Hörbys redan ansträngda finanser.
– Men man får inte glömma bort att Sida är skattefinansierat. Skattepengar är skattepengar. De flesta i Hörby betalar statlig skatt och är med och betalar till projektet.

Pelle Skerup säger att han har den moderata fullmäktigegruppen bakom sig.
– Vi har länge begärt en slutredovisning av de tre första åren av partnerskapsprojektet, och har blivit lovade att underlaget kommer att läggas fram i mars. Dessförinnan är vi inte beredda att ta något beslut om att gå in i nya projekt, säger Pelle Skerup.
Han tycker att kommunstyrelsens arbetsutskott gjorde fel som föregrep redovisningen och godkände de nya projekten.

Att kommunalrådet Lars Ahlkvist valde att ställa sig bakom ansökningarna istället för att lyssna på vad M-gruppen hade att säga förvånar honom. Inte minst mot bakgrund av de heta diskussionerna om socialnämnden nyligen, där Ahlkvist också gick sin egen väg.
– Resorna ger inget. Visst, det är jättebra att vi har hjälpt invånarna i Karasburg att få en bättre sophantering. Men jag kan inte se att Hörby kommun har haft någon nytta av projektet. Det är klart att vi ska hjälpa till om vi kan, men vi behöver inte skicka folk så långt som till Afrika.

– Man kan också fråga sig vilka som ska åka med på resorna? Det är inte bara ungdomsstyrelsen från Hörby, utan även kommunalrådet och tjänstemännen.
Hur ser du på det tänkta utbytet med Kosovo?
– Det tycker jag är okej. Kosovo är betydligt närmare Hörby än Namibia, och vi har många Hörbybor som kommer från Kosovo.
Det behövs inget fullmäktigebeslut för att projekten ska få grönt ljus av Sida. Beslutet i Ks au var kommunen slutliga svar.
– Jag vet inte om det här går att förhindra nu. Det kanske redan är för sent. Men informationen har inte skötts på rätt sätt.

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×