Resorna till Namibia ifrågasätts

Det treåriga partnerskapsprojektet med Karasburg har precis avslutats, och är på väg att ersättas med ett nytt projekt – i samma stad. Denna gången är det ungdomsdemokratin som ska avhandlas. Satsningen kritiserades av Sverigedemokraterna i en interpellationsdebatt i fullmäktige.
– Det har sagts att det är rena semesterresorna. Folk undrar vad som pågår, sade Uno Johansson (SD), som även ifrågasatte den kommande ungdomssatsningen i Karasburg.
Lars Ahlkvist försvarade projekten. Kostnaderna under fjolåret för Hörbys engagemang i Afrika uppgick till 800 000 kronor, och finansieras av Sida.
– Jag är stolt och glad att Hörby tar plats i svensk utrikespolitik. En främling är en vän du ännu inte mött. Möten utvecklar och bidrar till förståelse, sade Lars Ahlkvist.

– Även om vi är iväg kan vi tack vare datorer och telefoner arbeta med ärenden som rör kommunen. Man kan även ta med sig handlingar och läsa in sig på dem under resorna.
Förklaringen imponerade inte på Roy Nilsson (SD).
– Det har blivit en elit, en liten klick, som åker till Namibia på Hörby kommuns och Sidas bekostnad. Jag kan förstå att folk tror att de åker iväg på semester.

– Det är positivt att Karasburg har fått rätt med sophämtningen, men jag vill veta konkret vilka Hörbyföretag som har glädje av det här projektet, sade Roy Nilsson.
Torbjörn Malvå (MP) manade till besinning.
– Jag blir häpen när jag hör hur snäva SD är i sitt resonemang. Det här är ett sätt att öppna dörrar utanför Hörby, mot omvärlden, sade Torbjörn Malvå.

Här är några av besluten i fullmäktige på måndagskvällen:
q Priset för personallunch inom förskola och grundskola höjs från 40 till 55 kronor. Detta för att täcka höjda omkostnader för luncherna. Personallunch på Aptiten kommer att kosta 65 kronor, precis som i dag.
q 7,3 miljoner avsätts till exploatering av Stattena norra. Pengarna ska gå till gator, VA, landskap och belysning.
q S-motion om palliativ vård bifölls. Det blev däremot votering om S-motionen om demensteam. S yrkade att tvärprofessionella demensteam ska inrättas under 2013.
Majoriteten i fullmäktige sade nej till detta, och ställde sig istället bakom socialförvaltningens förslag till yttrande över motionen. Voteringen slutade 22-16 till femklöverns favör.

Nyhetsbrev

×