Kevin Rosberg

Skolinspektionen vill ha svar om Kevin

– Vi är mitt uppe i att försöka lösa situationen, säger rektor Bo Stenqvist. Skolinspektionen har begärt att både han och ansvariga på kommunen ska uppge hur de har hanterat 14-årige Kevin Rosbergs behov av stöd i skolan. Föräldrarna anmälde Färsinga lärcentrum i slutet av januari, efter att sonen hade börjat skolvägra. Orsaken var att han inte längre skulle få undervisning i en liten grupp, vilket enligt familjen är en förutsättning för att han ska klara skolgången med sitt Aspergers syndrom. Skolinspektionen vill nu veta hur skolan har utrett Kevins stödbehov och frånvaro, samt vilka åtgärder som har satts in. Myndigheten kräver att få yttrandet senast den 12 mars. Ärendet kommer också att diskuteras av politikerna i kommunens familjenämnd, dit Kevins föräldrar har vänt sig i flera brev. – Vi kommer att hantera det som vi gör med alla klagomål. Om skolan har gjort fel så får vi titta på hur de har brustit, säger Magnus Karlsson (M), ordförande i familjenämnden. Färsinga lärcentrum håller fast vid att Kevin ska gå i en helklass med 18 elever, i ett brev till föräldrarna som Skånskan har fått ta del av. Han ska då även få stöd av specialpedagog och möjlighet att använda skolans vilrum. ”Skolan tillämpar inte små specialgrupper och har inte för avsikt att införa dylika heller”, skriver rektorn i brevet som är daterat i förra veckan. På torsdagen var föräldrarna inbjudna till ett möte med skolan, för att diskutera situationen. Kevin Rosberg har fortfarande inte varit i skolan, sedan han fick beskedet att han måste gå i helklass i januari, berättar Jeanette Rosberg. – Än så länge har de inte erbjudit några nya åtgärder, så han sitter hemma. Kan de inte lösa det på annat sätt så får de ordna hemundervisning åt honom.

Dagens fråga

Tycker du att årets Malmöfestival har varit bästa hitills?

Loading ... Loading ...
×