på Yrkeshögskolan försvinner. Bland nyheterna finns en utbildning för yrkesbiodlare. Mannen bakom skyddskläderna har ingenting med artikeln att göra. Foto: Helene Nordgren/Arkiv

Ja till biodlare –
nej till vårdpersonal

Bakgrunden är att staten, genom Myndigheten för yrkeshögskolan, i dagarna tagit ställning till de ansökningar som skickats in från landets alla yrkeshögskolor om att få driva olika utbildningar.
Som vanligt blev det ja till vissa, nej till andra.
För Eslövs del fick man bland annat tummen upp för fyra helt nya utbildningar, varav två i egen regi och två i samarbete med andra kommuner (se faktaruta). En av dem är något så ovanligt som en utbildning i yrkesmässig biodling.

Samtidigt blev det nej till två av de tre utbildningar inom vård och omsorg som Yrkeshögskolan tidigare erbjudit. Båda populära påybyggnadsutbildningar för undersköterskor.
Ett tungt slag som innebär att många mellanskånska vuxenelever som skulle vilja plugga vård i Eslöv har betydligt mindre att välja på.

Det innebär också att vårdhem, äldreboenden och andra arbetsgivare inom vårdsektorn förlorar en viktig källa till duktig arbetskraft.
– Vi tappar mycket på vårdsidan och vi är jättebesvikna över det. Men vi får vara glada som kunnat ha utbildningen i socialpsykiairi så länge som tolv år, det är unikt länge, säger Tommy Wiberg, chef för vuxenutbildningen.

Kvar finns cancervårdsutbildningen.
– Det är skönt. Den är den största i Sverige på den här nivån och vi är mycket stolta över den.
Nu gäller det för Yrkeshögskolan att snarast hitta lämpliga ersättningsutbildningar. Men även om man agerar snabbt kommer det att uppstå ett ”glapp” i programutbudet innan de nya kurserna kommer igång, och några garantier för att de får godkänt finns inte.

– Man kan säga att under 2012 rullar det på som vanligt, det är under 2013 som förändringarna märks. Nu har vi det här året på oss att skriva nya ansökningar och vi kommer att jobba hårt med det, säger Tommy Wiberg.
Förklaringen till att de båda vårdutbildningarna fått nej anses inte vara att det skulle vara något fel på dem, utan att statens pengar helt enkelt inte räckte till den här gången. Samtidigt har staten prioriterat vissa delar av Sverige högre än andra.

– De statliga anslagen till vuxenutbildningen har minskats, och i år har Västra Götaland fått många utbildningar beviljade, säger förvaltningschef Ulf Sandgren.
Eslöv har redan inlett intensiva diskussioner med grannkommunerna Höör och Hörby om att gemensamt driva vidare någon form av omvårdnadsutbildning, utan statliga pengar. Inte som en del av Yrkeshögskolan utan inom ramen för vanliga Komvux.
Tommy Wiberg kan förstå dem som tycker det är märkligt att det finns statliga pengar till biodlare men inte vårdpersonal. Men olika branscher slåss om samma pengar och hur staten fördelar resurserna är det bara acceptera, menar han.

– Behovet är stort på vårdpersonal nu när 40-talisterna går i pension. Men det är alltid svårt att göra sådana här jämförelser och vi kan inte kritisera myndighetens sätt att bedöma. I stället handlar det för oss om att sätta oss in i hur de gör bedömningarna och göra så bra ansökningar som möjligt.
Yrkeshögskolan i Eslöv står inför en ganska tuff framtid. Det totala programutbudet minskar inför 2013 och därmed finns en risk att personal blir övertalig. Förvaltningen ska försöka hitta lösningar så att man slipper varsla någon, säger Ulf Sandgren.

Tommy Wiberg är luttrad.
– Så här är det hela tiden. Hela systemet bygger på att utbildningarna får tillstånd 1-2 år i taget, sedan måste man söka igen. Så det är inget nytt för oss.

Dagens fråga

Klagar du på kaffet på jobbet?

  • Nej (70%, 408 Röster)
  • Ja (30%, 175 Röster)

Antal röster: 583

Loading ... Loading ...
×