Kyrkoherde Christer Löfqvist i Eslövs församling bekymras över Skolverkets nya direktiv. Arkivbild

Förbud mot religion på avslutningen oroar

Det är i ett brev till två förskollärare i Östra Strö, som registrerats i Eslövs kommuns diarium, som Christer Löfqvist uttalar sin oro:
– Kyrkan är ju inte vilken samlingslokal som helst. Den är invigd med en särskild gudstjänst för att man där ska fira gudstjänst, be och möta Gud, säger han och tillägger:
– Jag undrar om man är på rätt väg i Sverige när man försöker hålla sig väl med alla övriga religioner och åsikter, men tonar ner den religion som präglat Sverige i 1000 år och fortfarande sätter sin prägel på mycket av samhället’llet, skriver kyrkoherde Löfqvist till de båda förskollärarna.

De har vänt sig till honom med anledning av de nya Skolverksreglerna för Skolavslutningar inför adventsfirandet 2011.
Han påminner också om att utan den kristna tron hade vi varken haft adventsfirande eller jul.

När tidningen kontaktar honom för ett mer utförligt svar understryker Christer Löfqvist att han inte vill göra detta till en stridsfråga.
– Vi rättar oss efter reglerna. Och skolavslutningarna leds av en präst, säger han.
Skolverkets regler förbjuder att prästen leder de församlade i bön, eller pratar för mycket kristendom.

Fem-sex av kommunens grundskolor firar skolavslutning i Eslövs kyrkor.
Christer Löfqvist tycker att det var lättare förr.
– Det är en balansgång för prästen att stå som värd för skolavslutningarna. För 30 år sedan var 97 procent av svenskarna med i Svenska kyrkan och då fanns inte de här problemen.

Det är varje rektor som får kontakta kyrkan inför skolavslutningarna.
En av dem är Christer Hägerklint på Östra Skolan.
– Vi har gärna skolavslutningar i kyrkan. Det hoppas jag det blir även i fortsättningen.
Tidningen tog en runda i Eslövs centrum för att få en uppfattning om allmänhetens åsikt. Alla tillfrågade föredrog skolavslutningar i kyrkan framför i någon aula.
– Upp till sjätte klass hölls skolavslutningarna i kyrkan. Det kändes traditionellt, säger Pernilla Svensson som går på Norrevångsskolan.
Marcus Holm på Ekenässkolan är av samma uppfattning.
– Det kändes stämningsfullt de gånger vi var i kyrkan, säger han.

Skolverket säger i sina direktiv inför fjolårets adventsfirande att rektor har ansvaret för att allt sköts ”på rätt sätt”.
– Rektor måste vara tydlig i sina kontakter med kyrkan. Om prästen inte kan ställa upp på de villkoren är det inte lämpligt att genomföra samlingen i kyrkan.
Förbjudna inslag i allmänna skolan är religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse predikan eller någon form av förkunnelse.

Dessa är dock fullt tillåtna i friskolor med ”konfessionell inriktning”. Sådana finns det gott om i Sverige med både kristen och muslimsk karaktär.
– I den del av utbildningen som inte är undervisning finns utrymme för andakter, bönestunder, religionsutövning och religiösa symboler.

Okej i den allmänna skolan är, enligt skolverket, att prästen tar emot skolklasser och hälsar välkommen. De församlade kan rentav sjunga en enstaka psalm om det uttalas att den är tydligt förknippad med tradition. Klartecken för Den blomstertid nu kommer med andra ord.

Dagens fråga

Intresset för vinylskivor ökar. Saknar du dem?

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×