Lund annonserar om familjehem

Lund

Av de 18 platserna ska fyra vara tillgängliga för asylsökande barn. Enligt Marie Olsson, enhetschef för flyktingenheten på socialförvaltningen, tar man emot barn hela tiden. Det råder ingen akut brist på familjehem men det finns ett löpande behov.
– Vi har ett HVB-boende med åtta platser dit de flesta barn kommer först, i väntan på annat boende.

Varför har ni gjort en riktad annonsering?
– För att vi vill att familjer ska fundera över om de kan tänka sig att ta emot just den målgruppen, säger hon och berättar att man inte har gjort någon liknande annonsering tidigare.

I december förra året togs ett beslut i fullmäktige att öka antalet platser för ensamkommande flyktingbarn från 14 till 18. Enligt Marie Olsson visste man alltså att det skulle komma fler barn.
Har dessa barn några särskilda behov som skiljer sig från andra?
– De är mellan 14 och 18 år, föräldrarna finns inte i närheten. De kan behöva andra typer av stöd beroende på vad de har varit med om.
Ronny Nylander är familjehemssekreterare och rekryterar och utreder familjehem. Han upplever det som svårare att rekrytera familjehem ju äldre barnen är.
– Det är ganska vanligt att familjer som kan tänka sig att ta emot barn vill ha små barn. Vi har inte familjehem på lager utan nödgas leta och annonsera när det dyker upp ett barn, säger han.

Dagens fråga

Ska du följa det kungliga dopet av prins Nicolas?

Loading ... Loading ...
×